Takaisin

Valtakunnallinen ohje vapaaehtoisten hyödyntämisestä pelastustoimen tehtävillä ja osana siviilivalmiutta on valmistunut

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 20.5.2022 10.10
Tiedote

Pelastuslaitoksille on luotu valtakunnallinen ohje vapaaehtoisten voimavarojen hyödyntämiseksi pelastustoimessa. Ohjeen tavoitteena on edistää ja yhdenmukaista vapaaehtoisten hyödyntämistä pelastustoiminnassa. Lisäksi pyritään kehittämään vapaaehtoisten huomioimista pelastustoimen varautumisessa suuronnettomuuksiin, häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin.

Ohje ei koske pelastuslaitosten sivutoimista henkilöstöä eikä sopimuspalokuntatoimintaa. Ohjeen valmisteluun osallistui yhteistyöryhmä, jossa olivat edustettuina Suomen pelastuslaitokset ja keskeiset vapaaehtoisjärjestöt.

Vapaaehtoistoimijoiden ja järjestöjen merkitys varautumisessa on tunnistettu valtioneuvoston periaatepäätöksissä, turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteoissa sekä Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa.

Lisätiedot: 
erityisasiantuntija Tommi Luhtaniemi, p. 050 4560 068, tommi.luhtaniemi@govsec.fi

Uusimmat