Gå till aktuellt

En riksomfattande anvisning om användning av frivilliga i räddningsväsendets uppgifter och som en del av den civila beredskapen har färdigställts

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 20.5.2022 10.10
Pressmeddelande

Det har utarbetats en riksomfattande anvisning till räddningsverken om utnyttjande av frivilliga resurser inom räddningsverksamheten. Syftet med anvisningen är att främja och förenhetliga användningen av frivilliga inom räddningsverksamheten. Dessutom är målet att bättre beakta frivilliga i räddningsväsendets beredskap inför storolyckor, störningssituationer och undantagsförhållanden.

Anvisningen gäller inte räddningsverkens personal med uppgiften som bisyssla eller avtalsbrandkårsverksamhet. I beredningen av anvisningen deltog en samarbetsgrupp med företrädare för räddningsverken och de viktigaste frivilligorganisationerna i Finland.

Frivilligaktörernas och organisationernas betydelse i beredskapen har erkänts i statsrådets principbeslut, säkerhets- och försvarspolitiska redogörelser samt i säkerhetsstrategin för samhället.

Ytterligare information: 
Tommi Luhtaniemi, specialsakkunnig, tfn 050 4560 068, tommi.luhtaniemi@govsec.fi

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 18.1.2023 13:42
Pressmeddelande
inrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet Räddningsväsendet, 17.1.2023 12:31
En räddare på jobbet. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 3.1.2023 9:14
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 21.12.2022 11:39