Takaisin

Evakuointien suunnittelu ja toimeenpano-ohje on julkaistu

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 19.1.2024 13.02
Uutinen

Sisäministeriö on julkaissut päivitetyn evakuointien suunnittelua ja toimeenpanoa yhdenmukaistavan valtakunnallisen ohjeen. Ohje on suunnattu evakuointien suunnittelussa ja toimeenpanossa mukana oleville viranomaisille. Ohje keskittyy valmiuslain nojalla tehtäviin väestön siirtoihin. Suomeen ei tällä hetkellä kohdistu sotilaallista uhkaa.

Sisäministeriön julkaisema Evakuointien suunnittelu ja toimeenpano -ohje on julkaistu ja se on hallinnonalojen yhteinen.

- Tilanne, jossa väestöä jouduttaisiin evakuoimaan alueelta toiselle, vaikuttaisi kaikkiin yhteiskunnan osa-alueisiin – peruspalveluista verotukseen, sanoo erityisasiantuntija Mikko Hiltunen sisäministeriöstä.

Sisäministeriön ohje evakuointien suunnittelusta ja toimeenpanosta laadittiin laajassa yhteistyössä. 

- Ohjeen laatimisessa on ollut mukana laajasti valtionhallinnon ja aluetoimijoiden viranomaisia. Lisäksi olemme järjestäneet toistakymmentä kuulemistilaisuutta ja koostaneet eri toimijoiden näkemyksiä lausuntokierroksen ja keskustelutilaisuuksien kautta, Hiltunen jatkaa.

Painopisteinä ennakointi, vastuut, viestintä ja nykyinen toimintaympäristö

Uudessa ohjeessa on painotettu erityisesti ennakointia, eri toimijoiden vastuita, evakuointien vaiheistamista ja viestintää. Lisäksi ohjeessa on huomioitu nykyinen toimintaympäristö, ja esimerkiksi tuoreet kansalliset riskinarviot. Edellinen valtakunnallinen ohje on vuodelta 2003. Ohje on julkinen ja sen pohjalta viranomaiset päivittävät valmiussuunnitelmiaan. 

Eivät kuulu evakuointien piiriin (ei muutoksia viranomaisten toimivaltuuksiin. Viestinnällisesti ohjattava): Omaehtoinen siirtyminen ja suositus omatoimiseen siirtymiseen. Kun poikkeusolot todettu, tehdään viranomaisten toimivaltuuksilla toteutettava evakuoinnit, joita ovat alueellinen väestön siirtäminen (päätös ja määräykset väestön siirtymisestä ja siirroista, valmiuslaki) sekä siirtymään määrääminen puolustustilalain nojalla.

Evakuointien vaiheistaminen ja poikkeusolojen toteaminen.

- Valtakunnallisen ohjeen päivittäminen on ollut pitkään suunnitelmissa, mutta esimerkiksi pandemia esti laaja-alaisen yhteistyön aloittamisen. Iso poikkihallinnollinen hanke on nyt saatu päätökseen, mutta tästä alkaa ohjeen soveltaminen valmiustoimijoiden arjessa ja integroiminen suunnitelmiin, toteaa ohjausryhmän puheenjohtajana toiminut varautumisjohtaja Jussi Korhonen sisäministeriöstä.

Valmiuslain uudistus on käynnissä ja lakimuutokset tulevat vaikuttamaan myös väestön evakuointien sisältöihin.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Mikko Hiltunen, p. 0295 488 341, etunimi.sukunimi@gov.fi 

Uusimmat