Tillbaka

Anvisning om planering och genomförande av evakueringar har publicerats

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 19.1.2024 13.02
Nyhet

Inrikesministeriet har publicerat en uppdaterad riksomfattande anvisning som harmoniserar planeringen och genomförandet av evakueringar. Anvisningen riktar sig till de myndigheter som deltar i planeringen och genomförandet av evakueringar. Anvisningen fokuserar på sådan förflyttning av befolkning som genomförs med stöd av beredskapslagen. För närvarande är Finland inte utsatt för något militärt hot.

Inrikesministeriets anvisning om planering och genomförande av evakueringar har publicerats. Den är gemensam för förvaltningsområdena.

- En situation där man är tvungen att evakuera människor från ett område till ett annat påverkar alla delområden i samhället – från basservice till beskattning, säger Mikko Hiltunen, specialsakkunnig vid inrikesministeriet.

Inrikesministeriets anvisning utarbetades i omfattande samarbete. 

- Ett stort antal myndigheter inom statsförvaltningen och regionala myndigheter har deltagit i att utarbeta anvisningen. Dessutom har vi ordnat över tio diskussionsmöten och sammanställt olika aktörers synpunkter utifrån remissbehandlingen och diskussionsmötena, säger Hiltunen.

Betoning på prognostisering, ansvar, kommunikation och den nuvarande omvärlden

I den nya anvisningen betonas särskilt prognostisering, olika aktörers ansvar, faserna i evakuering av befolkning samt kommunikation. I anvisningen har man dessutom beaktat den nuvarande omvärlden och till exempel de färska nationella riskbedömningarna. Den föregående riksomfattande anvisningen är från 2003. Den aktuella anvisningen är offentlig, och utifrån den uppdaterar myndigheterna sina beredskapsplaner. 
 


 
- En uppdatering av den riksomfattande anvisningen har planerats länge, men till exempel pandemin var ett hinder för ett omfattande samarbete. Vi har nu slutfört ett stort förvaltningsövergripande projekt, och nu börjar beredskapsaktörerna tillämpa anvisningen i sin vardag och integrera den i planerna, säger Jussi Korhonen, direktör för civil beredskap vid inrikesministeriet. 

En reform av beredskapslagen pågår, och lagändringarna kommer också att påverka innehållet i den anvisning som gäller evakueringar.

Ytterligare information:
Mikko Hiltunen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 341, fornamn.efternamn@gov.fi 

Det senaste