Takaisin

Tieto pelastuslaitosten toimintavalmiusajoista välttämätöntä toiminnan parantamiseksi

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 8.11.2017 10.03
Tiedote 116/2017

Aluehallintovirastot (Avit) ovat tehneet selvityksen pelastustoimen toimintavalmiusajoista koko Suomessa vuosina 2013–2016. Selvityksestä ilmenee, että pelastustoiminta ei kaikkialla pääse alkamaan tavoiteajassa, joka kaikkein suurimman riskin alueilla on kuusi minuuttia hälytyksestä. Tavoitetta pidempiä toimintavalmiusaikoja on erityisesti suurissa kaupungeissa.

Selvitys on osa aluehallintovirastojen pelastustoimen valvontatehtävää. Yhtä laajaa koko maan kattavaa selvitystä ei ole aiemmin tehty.

- Tämä selvitys antaa meille hyvän tilannekuvan siitä, miten toimintavalmiusajalle asetetut tavoitteet toteutuvat eri puolilla Suomea. On selvää, että pelastustoiminta ei nyt kaikkialla pääse alkamaan riittävän nopeasti. Tämä tieto on erittäin arvokasta, kun suunnittelemme pelastustoimen siirtoa maakuntien tehtäväksi vuoden 2020 alusta. Tämän aineiston pohjalta voidaan myös seurata maakuntauudistuksen vaikutuksia toimintavalmiusaikaan, hankejohtaja Taito Vainio sanoo.

Toimintavalmiusaika tarkoittaa sitä aikaa, joka menee pelastusyksikön vastaanottamasta hälytyksestä siihen, kun ensimmäinen pelastustoimen yksikkö on onnettomuuspaikalla. Tälle valmiusajalle on asetettu eri alueille tavoitteet riskitason mukaan. Riskitaso määräytyy alueen asukasmäärän, kerrosalan ja viiden viimeisen vuoden kiireellisten onnettomuuksien perusteella. Pelastustoimessa on tarkoitus ottaa uudistuksen yhteydessä käyttöön valtakunnallisesti yhtenäisiä mittareita, joilla voidaan seurata toimintavalmiusajan lisäksi myös pelastustoimen vaikuttavuutta.

- Nyt julkaistun selvityksen tulokset eivät vielä anna koko kuvaa tilanteesta, koska selvityksessä on tarkasteltu vain vasteaikaa mutta ei pelastustoiminnan vaikuttavuutta. Suurissa kaupungeissa tavoiteaikoihin ei aina päästä, mutta toisaalta kalustoa ja ammattitaitoista henkilöstöä saadaan paikalle nopeasti paljon. Vaikuttavuudesta pitää saada vielä lisää tutkittua tietoa ennen lopullisia johtopäätöksiä, sisäministeri Paula Risikko painottaa.

Aluehallintovirastot vastaavat pelastuslaitosten palvelutason valvonnasta ja voivat puuttua asiaan, jos palvelutasossa on huomattavia puutteita. Avit eivät ota kantaa keinoihin vaan ratkaisut on löydettävä alan sisällä.

- Pidän tärkeänä, että korjauskeinoista aletaan pikaisesti keskustella sisäministeriön ja aluehallintovirastojen asiantuntijoiden sekä pelastusjohtajien kesken. Toimenpiteet toimintavalmiusaikojen parantamiseksi on käynnistettävä heti, ministeri Risikko toteaa.

Kiireellisten pelastustehtävien toimintavalmiusajoissa parantamista (Aluehallintoviraston tiedote 8.11.2017)

Lisätietoja

hankejohtaja Taito Vainio, p. 0295 488 423, taito.vainio@intermin.fi

Uusimmat