Takaisin

Suomi lähettää pelastustoiminnan asiantuntija- ja materiaaliapua Libanoniin räjähdysonnettomuuden takia

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 6.8.2020 15.18
Tiedote 84/2020
Materiaaliapua.

Sisäministeriö on päättänyt lähettää Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin kautta asiantuntija- ja materiaaliapua Beirutiin räjähdysonnettomuuden takia. Libanon on pyytänyt kansainvälistä apua tilanteen hoitamiseen EU:n pelastuspalvelumekanismilta, johon Suomi kuuluu.

Suomi lähettää Beirutiin kansainväliseen pelastustoimintaan koulutetun Finn Rescue - Technical Assistance and Support Teamin (TAST). Tiimin tehtäviin alueella kuuluu muun muassa kansainvälistä apua koordinoivan tiimin tukeminen.

Materiaaliapuna Suomi lähettää muun muassa lääkintä- ja hygieniatarvikkeita. Libanonin viranomaiset ovat pyytäneet materiaaliapua EU-mailta, koska räjähdysonnettomuuden vahingot ovat mittavat.

Beirutissa 4.8.2020 tapahtuneessa räjähdysonnettomuudessa on kuollut ainakin yli sata ihmistä ja loukkaantui tuhansia. Vahinkojen arvioidaan kattavan yli puolet kaupungin pinta-alasta.

Avustusmateriaali lähetetään EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta osana unionin yhteistä avustustehtävää. Sisäministeriö on tehnyt yhteistyötä Suomen Punaisen Ristin kanssa tarvikkeiden hankinnassa ja kuljetuksessa.

Suomi on aktiivinen asiantuntija-avun lähettäjä

Kansainvälinen pelastustoiminta on valtiosopimuksiin ja lainsäädäntöön perustuvaa avun antamista ulkomaille ja sen vastaanottamista Suomeen luonnon tai ihmisen aiheuttamien katastrofien tai onnettomuuksien jälkeen, jolloin maan omat resurssit eivät riitä. Suomi on yksi EU:n pelastuspalvelumekanismin aktiivisimmista maista asiantuntija-avun lähettämisessä.

Avun lähettämisestä päättää sisäministeriö. Pelastusopisto vastaa asiantuntijoiden kouluttamisesta, rekrytoinnista ja logistiikasta sekä kansainvälisen pelastustoiminnan käytännön toteuttamisesta.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Pekka Tiainen, sisäministeriö, p. 050 456 4477, pekka.tiainen@intermin.fi

koulutuspäällikkö Ville-Veikko Pitkänen, Pelastusopisto, p. 050 439 1846, ville-veikko.pitkanen@pelastusopisto.fi (asiantuntija-apu)
 

Uusimmat