Tillbaka

Finland sänder expert- och materielhjälp inom räddningsverksamheten Libanon på grund av explosionsolyckan

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 6.8.2020 15.18
Pressmeddelande 84/2020
Materialhjälp.

Inrikesministeriet har beslutat sända expert- och materielhjälp till Beirut via Europeiska unionens civilskyddsmekanism på grund av en explosionsolycka. Libanon har begärt internationellt bistånd hos EU:s civilskyddsmekanism. Finland är medlem i mekanismen.

Finland sänder Finn Rescue - Technical Assistance and Support Team (TAST) till Beirut. TAST-teamet har utbildats för internationell räddningsverksamhet. Till teamets uppgifter hör bland annat att stödja det internationella samordningsteamet. 

Finland skickar dessutom medicinal- och hygienutrustning som materialhjälp. De libanesiska myndigheterna har begärt materiellt bistånd från EU-länderna på grund av de omfattande skadorna till följd av explosionen.

Explosionsolyckan som inträffade i Beirut den 4 augusti 2020 orsakade över hundra dödsoffer och tusentals skadade. De materiella skadorna beräknas täcka över hälften av stadens areal.

Biståndsmaterialet sänds via EU:s civilskyddsmekanism som en del av unionens gemensamma biståndsuppgift. Inrikesministeriet har samarbetat med Finlands Röda Kors vid anskaffningen och transporteringen av förnödenheter.

Finland avsänder experthjälp aktivt

Internationell räddningsverksamhet betyder sändande av finländskt bistånd till utlandet och mottagande av bistånd till Finland på basis av fördrag och lagstiftning efter naturkatastrofer eller katastrofer som orsakats av människor, i situationer då landets egna resurser inte räcker till. Finland är ett av de mest aktiva länderna i EU:s civilskyddsmekanism när det gäller att sända experthjälp.

Inrikesministeriet fattar beslut om bistånd. Räddningsinstitutet ansvarar för utbildningen, rekryteringen och logistiken av sakkunniga samt för det praktiska genomförandet av internationell räddningsverksamhet.

Ytterligare information:

Pekka Tiainen, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 050 456 4477, pekka.tiainen@intermin.fi

Ville-Veikko Pitkänen, utbildningschef, Räddningsinstitutet, tfn 050 439 1846, ville-veikko.pitkanen@pelastusopisto.fi (experthjälp)
 

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.2.2024 13:52
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.1.2024 14:18
Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.1.2024 15:00