Ajankohtaisiin

Finland skickar experthjälp inom internationell räddningsverksamhet till Madagaskar

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 8.2.2022 12.03 | Publicerad på svenska 9.2.2022 kl. 14.24
Pressmeddelande 18/2022

Inrikesministeriet har beslutat skicka två experter till Madagaskar där den tropiska cyklonen Batsirai har orsakat omfattande skador på grund av rikliga regn, kraftig vind och stormfloder. Räddningsinstitutet är arbetsgivare för experterna som sänds ut.

Genom beslut av inrikesministeriet skickar Räddningsinstitutet två experter till Madagaskar som en del av Europeiska unionens civilskyddsmekanism (Union civil Protection Mechanism). Madagaskar har begärt internationellt bistånd via mekanismen. Avsikten med den expertgrupp som sänts ut via civilskyddsmekanismen är att kartlägga skadorna och samordna eventuell internationell räddningsverksamhet tillsammans med de lokala myndigheterna. De finländska experterna har till uppgift att samla in information och upprätthålla en lägesbild. Enligt en preliminär bedömning varar uppgiften cirka tre veckor.

Finland avsänder experthjälp aktivt

Den internationella räddningsverksamheten består av att lämna bistånd till utlandet och att ta emot bistånd till Finland på basis av fördrag och lagstiftning efter naturkatastrofer eller katastrofer och olyckor som orsakats av människor, i situationer då landets egna resurser inte räcker till. Finland deltar i internationell räddningsverksamhet genom Europeiska unionen och internationella organisationer samt inom ramen för bilaterala och multilaterala mellanstatliga avtal.

Inrikesministeriet beslutar om lämnande av internationellt bistånd i anslutning till räddningsväsendet. Räddningsinstitutet ansvarar för utbildningen och rekryteringen av experterna, logistiken samt det praktiska genomförandet av den internationella räddningsverksamheten.

Ytterligare information:
Jari Korpela, utbildningschef, Räddningsinstitutet, tfn 029 545 3480
(ytterligare operativ information om uppdraget och den internationella räddningsverksamheten)
Pekka Tiainen, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 050 456 4477, pekka.tiainen@govsec.fi
(internationell räddningsverksamhet)
 

Korrigering i texten 9.2.2022 kl. 15.35. Inrikesministeriet skickar en till expert till Madagaskar, sammanlagt alltså två experter. 

Uusimmat

Kimmo Kohvakka. Tiedote
inrikesministeriet Pelastustoimi, 21.9.2023 14:32
Kolumni
Tiedote
inrikesministeriet Pelastustoimi, 14.9.2023 9:06
Pelastajia menossa sisälle rakennukseen. Tiedote
inrikesministeriet Pelastustoimi, 12.9.2023 10:30