Takaisin

Suomesta on lähetetty Ukrainaan vesihuollon materiaaliapua

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 21.7.2023 13.49
Tiedote
Ukranalaiset purkavat rekkalastia.

Suomesta on lähetetty kesän aikana vedenpuhdistusmateriaaleja, vesikanistereita, pumppuja ja tehokloorausyksiköitä vahvistamaan Ukrainan vesihuoltoa. Lisäksi valmistelussa on uusia vedentuotantoon liittyvien materiaalien ja jätevedenpuhdistuslaitteiden lähetyksiä. Suomen tuki Ukrainalle jatkuu.

Kahovkan padon tuhoaminen kesäkuun alussa on johtanut tilanteeseen, jossa tuhansilla ukrainalaisilla ei ole varmuutta vesihuollosta. Suomi ja EU tukevat Ukrainan viranomaisten toimia tilanteen korjaamiseksi.

Vesisektorin lahjoitusten lisäksi viimeisten viikkojen aikana Ukrainaan on lähtenyt generaattoreita, ajoneuvokalustoa, ambulansseja, sairaalasänkyjä ja esimerkiksi kulttuuriperinnön suojeluun tarkoitettuja varusteita. 

”Venäjän hyökkäyssota jatkuu ja Suomi jatkaa Ukrainan aktiivista tukemista. Viime kuukausien aikana Suomesta on lähetetty EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta Ukrainaan avustuskuljetuksia viikoittain”, toteaa erikoissuunnittelija Heikki Honkanen sisäministeriöstä.

Yksityisten ja julkisten lahjoittajien panoksella Suomi on pystynyt toimittamaan äärimmäisen tarpeellista tukea Ukrainan viranomaisille. Sisäministeriö koordinoi avun lähettämistä Ukrainaan EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta.

Lähetetyn materiaaliavun määrä ylitti 250 rekkalastillista heinäkuussa

256 avustusrekan lisäksi Ukrainaan on lähtenyt yhteensä 55 ajoneuvoa, esimerkiksi pelastustoimen ajoneuvoja ja linja-autoja. Pelastuspalvelumekanismin kautta on annettu myös mekanismin toimintaa tukevaa asiantuntija-apua Ukrainan naapurimaihin.

Tarve siviilipuolen materiaaliavulle Ukrainassa on laajamittaista. Reilusti yli vuoden jatkunut hyökkäyssota on johtanut tilanteeseen, jossa Ukrainan infrastruktuuri on kärsinyt mittavia vaurioita.

”Suomi pyrkii vastaamaan sekä Ukrainan pysyvämpiin, että tilanteen mukana muuttuviin avuntarpeisiin. Viime aikoina Ukrainassa ovat korostuneet vesihuollon tarpeet mihin Suomi onkin kyennyt tehokkaasti vastaamaan. Samaan aikaan muun muassa energiasektorin tarpeet jatkuvat suurina”, Honkanen sanoo. 

Sisäministeriö kiittää kaikkia siviilipuolen lahjoittajia näiden merkittävästä avusta. Ukrainan tukeminen on pitkäjänteinen prosessi, jonka ei odoteta loppuvan lähiaikoina.

Lisätietoja:

Heikki Honkanen, erikoissuunnittelija, p. 0295 488 565, etunimi.sukunimi@gov.fi 

Uusimmat