Tillbaka

Materiellt bistånd från Finland för att stödja vattenförsörjningen i Ukraina

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 21.7.2023 13.49
Pressmeddelande
En långtradarlast av materialbistånd i Ukraina

Under sommaren har Finland skickat material för vattenrening, vattendunkar, pumpar och anläggningar för kraftig klorering för att stärka vattenförsörjningen i Ukraina. Dessutom bereds det nya försändelser av material relaterat till vattenproduktion och utrustning för rening av avloppsvatten. Finland fortsätter att stödja Ukraina.

Förstörelsen av Kachovkadammen i början av juni har lett till en situation där tusentals ukrainare lever med osäker vattenförsörjning. Finland och EU stöder de ukrainska myndigheternas åtgärder för att avhjälpa situationen.

Utöver donationer från vattensektorn har även generatorer, fordonsmateriel, ambulanser, sjukhussängar och till exempel utrustning för skydd av kulturarv skickats till Ukraina under de senaste veckorna. 

”Rysslands anfallskrig pågår fortfarande och Finland fortsätter att aktivt stödja Ukraina. Under de senaste månaderna har Finland genom EU:s civilskyddsmekanism skickat bistånd till Ukraina varje vecka”, konstaterar specialplanerare Heikki Honkanen från inrikesministeriet.

Med hjälp av bidrag från privata och offentliga donatorer har Finland kunnat leverera ytterst nödvändigt stöd till de ukrainska myndigheterna. Inrikesministeriet samordnar lämnandet av bistånd till Ukraina via EU:s civilskyddsmekanism.

Mängden skickat materialbistånd översteg 250 långtradarlaster i juli

Utöver 256 långtradare med materialbistånd har även sammanlagt 55 fordon, till exempel fordon inom räddningsväsendet och bussar, skickats till Ukraina. Genom civilskyddsmekanismen har man också gett experthjälp till Ukrainas grannländer för att stödja mekanismens funktion.

Det finns ett massivt behov av civilt materialbistånd i Ukraina. Anfallskriget, som nu pågått i långt över ett år, har lett till en situation där infrastrukturen i Ukraina har lidit omfattande skador.

”Finland strävar efter att tillgodose såväl Ukrainas mer permanenta biståndsbehov som sådana biståndsbehov som förändras beroende på situationen. Under den senaste tiden har behovet av vattenförsörjning ökat i Ukraina, vilket Finland effektivt har kunnat svara på. Samtidigt fortsätter bland annat energisektorns behov att vara stora”, säger Honkanen.

Inrikesministeriet tackar alla som donerat civilt materialbistånd för deras betydelsefulla hjälp. Stödet till Ukraina är en långsiktig process som inte förväntas upphöra inom den närmaste framtiden.

Ytterligare information:

Heikki Honkanen, specialplanerare, tfn 0295 488 565, fornamn.efternamn@gov.fi 

Det senaste