Takaisin

Suomesta lähetetty lisää apua Ukrainaan

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 31.8.2023 10.00
Tiedote
Henkilö tarkastaa rekassa olevaa materiaalia.
Tähän mennessä sisäministeriö on koordinoinut yli 260 rekkalastillista materiaaliapua Ukrainaan EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta.

Suomesta lähti elokuun lopussa suuri määrä jätevedenpuhdistamon laitteita Ukrainaan. Apu vastaa merkittävällä tavalla Ukrainan kesän aikana kasvaneisiin vesihuollon tarpeisiin. Suomi ja EU jatkavat Ukrainan viranomaisten aktiivista tukemista Venäjän hyökkäysten vaikutusten ehkäisemiseksi.

Lisäksi Suomesta on lähetetty loppukesän aikana Ukrainaan ambulansseja, sammutusauto, 3D-mallinnuslaitteita, sekä erilaisia vesihuollon tarvikkeita, kuten pumppaustarvikkeita. Ukrainan tarpeet pysyvät laaja-alaisina, jonka johdosta Suomesta lähtevä apukin on moninaista. Valmistelussa on muun muassa suuri määrä energiasektorin, IT-tarvikkeiden, ja erilaisten ajoneuvojen lähetyksiä. 

Sisäministeriö koordinoi avun lähettämistä Ukrainaan EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta yhteistyössä Euroopan hätäavun koordinaatiokeskus ERCC:n kanssa. Ukrainaan toimitettavasta materiaalista suuri osa on peräisin yksityisen ja julkisen sektorin lahjoittajilta. 

Materiaaliapua lähtenyt yli 260 rekkalastillista

261 avustusrekan lisäksi Ukrainaan on lähtenyt yhteensä 60 ajoneuvoa, esimerkiksi pelastustoimen ajoneuvoja ja linja-autoja. Pelastuspalvelumekanismin kautta on annettu myös mekanismin toimintaa tukevaa asiantuntija-apua Ukrainan naapurimaihin sekä vastaanotettu Ukrainasta evakuoituja sairaanhoitoa tarvitsevia potilaita. 

Materiaaliavun suurimmat sektorit. Prosenttiosuus lähteneistä kuljetuksista.

Suomesta toimitettujen, ulkoministeriön rahoittamien moduuliasuntojen lisäksi materiaaliavun suurimmat sektorit ovat terveydenhuolto, pelastustoimi ja energiasektori, joissa avuntarve on pysynyt suurena ja jatkuvana jo pitkään. Lisäksi Suomi on tukenut Ukrainan koulutussektoria muun muassa koulukaluste- ja koulubussilahjoituksin. Avuntarve tulee jatkumaan laajamittaisena myös jatkossa.

- Venäjän hyökkäyssota aiheuttaa jatkuvaa kuormitusta Ukrainan yhteiskunnalle. Apua tarvitaan niin infrastruktuurin kuin julkisten palveluidenkin ylläpitoon. Suomi jatkaa Ukrainan tukemista ja pyrkii vastaamaan avuntarpeisiin mahdollisimman kattavasti, toteaa erikoissuunnittelija Heikki Honkanen sisäministeriöstä.

Sisäministeriö kiittää kaikkia siviilipuolen lahjoittajia näiden merkittävästä avusta. Ukrainan tukeminen on pitkäjänteinen prosessi, jonka ei odoteta loppuvan lähiaikoina.

Lisätietoja:
Heikki Honkanen, erikoissuunnittelija, p. 0295 488 565, etunimi.sukunimi@gov.fi 
 

Uusimmat