Tillbaka

Mer bistånd har skickats från Finland till Ukraina

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 31.8.2023 10.00
Pressmeddelande
Henkilö tarkastaa rekassa olevaa materiaalia.
Hittills har inrikesministeriet samordnat över 260 långtradarlaster av materiellt bistånd till Ukraina via EU:s civilskyddsmekanism.

I slutet av augusti skickades en stor mängd anordningar för avloppsreningsverk från Finland till Ukraina. Biståndet svarar på ett betydande sätt mot de under sommaren ökade behoven av vattentjänster i Ukraina. För att förebygga konsekvenserna av Rysslands aggression fortsätter Finland och EU att aktivt stödja de ukrainska myndigheterna.

Dessutom har Finland under sensommaren skickat ambulanser, en släckningsbil, utrustning för 3D-modellering och olika slags utrustning för vattentjänster, till exempel pumputrustning, till Ukraina. Ukrainas behov kommer att förbli omfattande, och därför är också det bistånd som Finland skickar mångsidigt. Det bereds ett stort antal försändelser av utrustning inom energisektorn, IT-utrustning och olika fordon. 

Inrikesministeriet samordnar lämnandet av bistånd till Ukraina via EU:s civilskyddsmekanism i samarbete med det europeiska centrumet för samordning av katastrofberedskap ERCC. En stor del av det material som levereras till Ukraina kommer från donatorer inom den privata och den offentliga sektorn. 

Det har skickats över 260 långtradare med materiellt bistånd

Utöver 261 långtradare med materialbistånd har även sammanlagt 60 fordon, till exempel fordon inom räddningsväsendet och bussar, skickats till Ukraina. Genom civilskyddsmekanismen har man också gett experthjälp till Ukrainas grannländer för att stödja mekanismens funktion och tagit emot patienter som evakuerats från Ukraina och som behöver sjukvård. 

Utöver de modulbostäder som levererats från Finland och som finansierats av utrikesministeriet är hälso- och sjukvården, räddningsväsendet och energisektorn de största sektorer inom vilka materiellt bistånd har skickats. Inom dessa sektorer har biståndsbehovet redan länge varit stort och fortlöpande. Dessutom har Finland stött Ukrainas utbildningssektor bland annat genom att donera skolmöbler och skolbussar. Behovet av hjälp kommer att förbli omfattande även i fortsättningen.

- Det ukrainska samhället belastas ständigt av Rysslands anfallskrig. Hjälp behövs för att upprätthålla såväl infrastrukturen som de offentliga tjänsterna. Finland fortsätter att stödja Ukraina och försöker svara på hjälpbehoven på ett så heltäckande sätt som möjligt, säger specialplanerare Heikki Honkanen från inrikesministeriet.

Inrikesministeriet tackar alla som donerat civilt materialbistånd för deras betydelsefulla hjälp. Stödet till Ukraina är en långsiktig process som inte förväntas upphöra inom den närmaste framtiden.

Ytterligare information:
Heikki Honkanen, specialplanerare, tfn 0295 488 565, fornamn.efternamn@gov.fi
 

Det senaste