Takaisin

Suomen valmiuksia antaa ja vastaanottaa kansainvälistä apua parannetaan

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 28.6.2017 13.01
Tiedote 68/2017

Kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevaa sisäministeriön toimialan lainsäädäntöä tarkennetaan. Tasavallan presidentti vahvisti lakimuutokset 28.6.

Lait ovat osa kokonaisuutta, johon kuuluvat myös ulkoasiainministeriön ja puolustusministeriön toimialaan kuuluvat lait. Uusi lainsäädäntö tulee voimaan 1.7.2017.

Lakimuutosten tarkoituksena on poistaa lainsäädännölliset esteet, jotta Suomi pystyy eri tilanteissa antamaan ja vastaanottamaan kansainvälistä apua. Sisäministeriön hallinnonalalla on useita kansainvälisiä ja EU-tason järjestelyitä, joita hyödyntäen poliisi-, pelastus- ja rajaturvallisuusviranomaiset voivat antaa ja vastaanottaa apua sisäistä turvallisuutta koskevien uhkien ja riskien torjunnassa ja hallinnassa.

EU:n jäsenvaltioilla on käytössään esimerkiksi unionin pelastuspalvelumekanismi ja EU:n toiminnasta tehtyyn sopimukseen kirjattu yhteisvastuulauseke, joka velvoittaa jäsenvaltiot pyydettäessä antamaan apua, kun toiseen jäsenvaltioon kohdistuu terrori-isku, luonnon aiheuttama suuronnettomuus tai ihmisen aiheuttama suuronnettomuus.

Laeilla tarkennetaan erityisesti säännöksiä kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista koskevasta päätöksenteosta, viranomaisten ulkomailla toisilleen antamasta tuesta sekä virkamiesten oikeuksista ja velvollisuuksista kansainvälisen avun tilanteissa.

Laeilla säädetään sisäministeriön ja sen hallinnonalan viraston päätöksenteosta. Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvassa laissa säädetään tasavallan presidentin ja valtioneuvoston yleisistunnon päätöksenteosta sekä eduskunnan kuulemisesta. Laki sisältää myös ministeriötasoisen kiireellisen päätöksentekomenettelyn sekä menettelyn sotilaallisia voimakeinoja edellyttävässä kiireellisessä tilanteessa.

Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos voivat jatkossa antaa asevoiman käyttöä sisältävää tukea poliisille Suomen alueen ulkopuolella. Poliisi voi siis käyttää voimakeinoja puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen avustuksella sotavarusteilla poliisitehtävän suorittamiseksi kansainvälisen avun tilanteessa. Tällainen voimakeinojen käyttö on rajattu vain terrorismin torjuntaan.

Lakimuutosten tarkoituksena on varmistaa, että suomalaisen virkamiehen oikeudellinen asema ei ole kansainvälisessä avunantotehtävissä heikompi kuin kotimaan virantoimituksessa.

Lisätietoa hankkeesta

Lisätietoja:

johtava asiantuntija Tapio Puurunen, 0295 488 254, tapio.puurunen@intermin.fi 

Uusimmat

Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka Kolumni
sisäministeriö Pelastustoimi, 5.12.2023 18:50
Palomies ja Pelastuskoulun logo Tiedote
Helsinki Pelastustoimi, 1.12.2023 15:58
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 24.11.2023 13:51
Henkilökuva Kolumni
sisäministeriö Pelastustoimi, 23.11.2023 8:56