Takaisin

Suomen ja Viron sisäministerit tapaavat Tallinnassa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 2.5.2022 13.49
Tiedote

Sisäministeri Krista Mikkonen vierailee Tallinnassa 2.-3.5. ja tapaa Viron sisäministeri Kristian Jaanin. Ministerit keskustelevat muun muassa Ukrainan tilanteesta ja esimerkiksi Ukrainasta paenneiden ihmisten vastaanotosta, kansainvälisen avun antamisesta ja väestönsuojelusta. 

-Maidemme tiivis yhteistyö on nyt ehkä tärkeämpää kuin koskaan, erityisesti pakolaistilanteeseen ja vastaanottojärjestelmiin liittyvissä asioissa, sanoo ministeri Mikkonen. On erittäin hyvä, että Suomen ja Viron viranomaiset kokoustavat viikoittain ja jakavat tilannekuvaa näistä asioista.

Ukrainasta on paennut yli 5 miljoonaa henkilöä, joista suurin osa on naisia ja lapsia. Suomesta tilapäistä suojelua oli 26.4. mennessä hakenut yli 20 500 ukrainalaista. Sotaa pakenevat ukrainalaiset saapuvat Suomeen ensisijaisesti Baltian/Viron kautta.

EU:n pelastuspalvelumekanismin historian suurin avustusoperaatio käynnissä

Ministerit keskustelevat myös Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin kautta annettavasta kansainvälisestä avusta Ukrainaan. Suomi on lähettänyt siviilipuolen materiaaliapua Ukrainaan ja Moldovaan ja asiantuntija-apua Moldovaan, Slovakiaan ja Puolaan sekä Brysseliin Euroopan hätäavun koordinaatiokeskukseen. Myös Viro on lähettänyt kansainvälistä apua Ukrainaan pelastuspalvelumekanismin kautta. Käynnissä on pelastuspalvelumekanismin historian suurin avustusoperaatio, jonka kautta on kanavoitu yli 22 000 tonnia materiaaliapua Ukrainaan.

Ministereiden asialistalla on myös väestönsuojelu ja sen kehittäminen. Väestönsuojien ja varautumisjärjestelmien osalta Suomessa on poikkeuksellisen hyvä tilanne verrattuna moneen muuhun maahan.  Suomi on ylläpitänyt väestönsuojiaan ja varautumisjärjestelmiään katkeamatta, myös kylmän sodan päättymisen jälkeen, toisin kuin useimmat Euroopan valtiot.

Pelastusviranomaisilla on väestönsuojelussa keskeinen toiminnallinen ja koordinoiva rooli, mutta väestönsuojelutehtäviä kuuluu eri hallinnonaloille ja toimintaan osallistuu laajasti eri viranomaisia, yhteisöjä ja yleisesti myös väestö.

Virossa aktiivinen ulkosuomalaisyhteisö

Matkallaan ministeri Mikkonen tapaa myös ulkosuomalaisia. Viroon asukkaiksi rekisteröityneitä Suomen kansalaisia oli vuonna 2018 noin 8800. Talous- ja työmarkkinoiden yhteensulautumisen takia pysyvästi Virossa asuvien suomalaisten määrää on vaikea arvioida. Viron ulkosuomalaisyhteisö on hyvin aktiivinen ja maassa toimii mm. Suomi-Seuroja, Suomen ulkomaankouluja, suomalais-virolainen kauppakamari ja vironsuomalaisten medioita.

Sisäministeriö julkaisi joulukuussa ulkosuomalaisstrategian vuosille 2022-2026. Strategian toimilla pyritään siihen, että jatkossa Suomi pystyy entistä paremmin palvelemaan kansalaisiaan ajasta ja paikasta riippumatta sekä tukemaan suomalaista identiteettiä ja kulttuuria ulkomailla.

Lisätietoja:
ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, p. 0295 488 250, laura.yli-vakkuri@intermin.fi 
erityisavustaja Tiina Kivinen, p. 050 566 19 22, tiina.kivinen@gov.fi (ministeri Mikkosen haastattelupyynnöt)