Tillbaka

Finlands och Estlands inrikesministrar träffas i Tallinn

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 2.5.2022 13.49 | Publicerad på svenska 2.5.2022 kl. 16.20
Pressmeddelande

Inrikesminister Krista Mikkonen besöker Tallinn den 2–3 maj och träffar Estlands inrikesminister Kristian Jaan. Ministrarna diskuterar bland annat situationen i Ukraina och till exempel mottagande av människor som flytt från Ukraina, lämnande av internationellt bistånd och befolkningsskydd. 

– Ett nära samarbete mellan våra länder är nu kanske viktigare än någonsin, särskilt i frågor som gäller flyktingsituationen och mottagningssystemen, säger minister Mikkonen. Det är mycket bra att myndigheterna i Finland och Estland sammanträder varje vecka och delar en lägesbild av dessa frågor.

Över 5 miljoner personer har flytt från Ukraina, av vilka största delen är kvinnor och barn. Fram till den 26 april hade över 20 500 ukrainare sökt tillfälligt skydd i Finland. Ukrainare som flyr kriget anländer till Finland i första hand via Baltikum/Estland. 

Den största biståndsinsatsen i EU:s civilskyddsmekanisms historia pågår

Ministrarna diskuterar också det internationella bistånd som ges till Ukraina genom Europeiska unionens civilskyddsmekanism. Finland har sänt civilt materialbistånd till Ukraina och Moldavien och experthjälp till Moldavien, Slovakien och Polen samt till Centrumet för samordning av katastrofberedskap i Bryssel.  Också Estland har skickat internationellt bistånd till Ukraina via civilskyddsmekanismen. För närvarande pågår den största biståndsinsatsen i civilskyddsmekanismens historia. Genom insatsen har över 22 000 ton materiellt bistånd kanaliserats till Ukraina.

På ministrarnas agenda står också befolkningsskydd och utvecklingen av det. När det gäller skyddsrum och beredskapssystem är situationen exceptionellt bra i Finland jämfört med många andra länder.  Till skillnad från de flesta staterna i Europa har man i Finland underhållit skyddsrummen och upprätthållit beredskapssystemen utan avbrott, också efter det kalla krigets slut.

Räddningsmyndigheterna har en central roll i den praktiska verksamheten och samordningen av befolkningsskyddet, men befolkningsskyddsuppgifterna hör till olika förvaltningsområden och i verksamheten deltar ett stort antal olika myndigheter, sammanslutningar och allmänt även befolkningen.

Det finns ett aktivt utlandsfinländskt samfund i Estland

Under sin resa träffar minister Mikkonen också utlandsfinländare. År 2018 fanns det cirka 8 800 finska medborgare som registrerat sig som invånare i Estland. På grund av integrationen av ekonomin och arbetsmarknaden är det svårt att uppskatta antalet finländare som är permanent bosatta i Estland. Det utlandsfinländska samfundet i Estland är mycket aktivt. I landet finns bland annat föreningar inom ramen för Finland Samfundet, finländska utlandsskolor, finsk-estniska handelskammaren och medier för finländare i Estland.

Inrikesministeriet publicerade i december en utlandsfinländarstrategi för 2022–2026. Syftet med åtgärderna enligt strategin är att Finland i fortsättningen ska kunna betjäna sina medborgare bättre än tidigare oberoende av tid och plats och stödja den finländska identiteten och kulturen utomlands.

Ytterligare information:
Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 0295 488 250, laura.yli-vakkuri@intermin.fi 
Tiina Kivinen, specialmedarbetare, tfn 050 566 19 22, tiina.kivinen@gov.fi (förfrågningar om intervjuer med minister Mikkonen)

Det senaste