Ajankohtaisiin

Sopimuspalokuntalaisten koulutuksen kehittäminen keskitetään Pelastusopistolle

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 5.5.2017 9.00
Uutinen

Pelastusopisto vastaa vuoden 2019 alusta sopimuspalokuntien koulutuksen kehittämisestä ylläpitämällä kelpoisuuden tuottavan koulutuksen opetussuunnitelmaa. Pelastuslaitokset vastaavat jatkossakin sopimuspalokuntalaisten riittävästä koulutuksesta. Pelastuslaitokset ja sopimuspalokunnat arvioivat koulutustarpeen yhdessä.

Koulutuksen opetussuunnitelma- ja kehittämisvastuun keskittäminen Pelastusopistolle perustuu asiaa pohtineen työryhmän esitykseen. Työryhmässä oli edustus sisäministeriöstä, Pelastusopistolta, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestöstä (SPEK), Suomen Sopimuspalokuntien liitosta, Suomen Palopäällystöliitosta sekä pelastuslaitoksilta. Työryhmän tehtävänä oli tehdä sisäministeriölle esitys koulutuksen ohjauksesta sekä järjestämistavasta. Sisäministeriö valmistelee tarvittavat muutokset pelastuslakiin.

Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää sopimuspalokuntien koulutuksen valtakunnallista suunnittelua, kehittämistä, ohjausta sekä koulutuksen toteuttamiseen osallistuvien organisaatioiden vastuita ja tehtäviä.

Pelastusopiston roolia on tarkoitus vahvistaa siten, että se vastaa vuoden 2019 alusta

  • pelastustoimen sopimuspalokuntahenkilöstön kelpoisuuden tuottavan koulutuksen opetussuunnitelman ylläpito- ja kehitystyöstä
  • kouluttajakoulutuksesta
  • kouluttajarekisterin ylläpidosta sekä
  • lakisääteisen kelpoisuuden antavan koulutuksen opetusmateriaalin tuottamisesta, päivittämisestä
    ja tarjoamisesta koulutuksiin.

Myös pelastusalan järjestöt (valtakunnalliset ja alueelliset liitot) voivat yhteistyössä Pelastusopiston kanssa tuottaa sopimuspalokuntien opetusmateriaalia sekä toteuttaa tarvittavaa lisäkoulutusta.

Kunnes uusi opetussuunnitelma tulee käyttöön vuoden 2019 alusta, käytetään nykyistä Pelastusopiston vahvistamaa vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelmassa määritellään pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmän kurssit, kurssien suoritusjärjestys sekä kurssien sisällöt.

Tavoitteena kouluttajien valtakunnallinen koulutus

Pelastusopiston on tarkoitus kehittää ja toteuttaa valtakunnallinen kouluttajakoulutus, joka antaa valmiudet toimia kouluttajina kaikissa sopimuspalokuntien hälytystoimintakelpoisuuteen johtavissa koulutuksissa. Kurssinjohtaja nimikkeen käytöstä luovuttaisiin ja siirrytään "vastaava kouluttaja"- nimikkeen käyttöön.

Sopimuspalokuntatoiminnan kouluttamisen kehittämistä varten perustetaan syksyllä 2017 Pelastusopiston johtamana sopimuspalokuntakoulutuksen kehittämisverkosto, jonka tehtävänä on toimia neuvoa antavana elimenä opetussuunnitelman kehittämistyössä ja kouluttajakoulutuksen kehittämisessä

Lisätietoja

koulutusjohtaja Minna Hirvonen, Pelastusopisto, p. 0295 453 413, minna.hirvonen@pelastusopisto.fi
erityisasiantuntija Jouni Pousi, sisäministeriö, p. 0295 488 453, jouni.pousi@intermin.fi

Uusimmat

Kimmo Kohvakka. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 21.9.2023 14:32
Kolumni
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 14.9.2023 9:06
Pelastajia menossa sisälle rakennukseen. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 12.9.2023 10:30