Takaisin

Sisäministeriön hallinnonalan budjetti turvaa toiminnan tason - kehittäminen jatkuu

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 15.9.2014 11.30
Tiedote

Sisäministeriön hallinnonalan budjetti vuodelle 2015 on 1 219 miljoonaa euroa. Sisäministeriön hallinnonalalle ei kohdisteta uusia säästöjä ja kevään kehysriihessä sovituista säästöistä luovutaan poliisin osalta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että toiminnan taso voidaan näin turvata. Poliisin ja Rajavartiolaitoksen kehittämishankkeet pystytään viemään loppuun.

Poliisi kehittää lupapalveluita ja liikennevalvontaa

Poliisin toimintamenoihin on budjetoitu 731 miljoonaa euroa. Poliisi jatkaa toiminnan tehostamista, kehittää lupapalveluitaan ja automaattista liikennevalvontaa. Poliisilaitosten hallintopalveluita keskitetään.
Poliisi jatkaa tehostettua harmaan talouden torjuntaa ja talousrikollisuuden torjuntaohjelmaa. Poliisi toteuttaa ennalta estävää strategiaa ja järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnan strategioita.

Rajavartiolaitoksen toiminnan painopiste edelleen itärajalla

Rajavartiolaitoksen toimintamenot ovat 228 miljoonaa euroa. Rajavartiolaitoksen toiminnan painopiste on itärajalla. Rajavartiolaitos joutuu sopeuttamaan toimintaansa ja jatkaa vuonna 2013 käynnistettyä sopeuttamisohjelmaansa. Rajavartiolaitoksen kalustoa uusitaan.

Hätäkeskusten yhteinen tietojärjestelmä valmistuu vuonna 2016

Pelastustoimen menoihin on varattu 14,1 miljoonaa euroa ja Hätäkeskuslaitoksen toimintamenoihin 53,3 miljoonaa euroa. Hätäkeskusuudistus saadaan päätöksen kuluvan vuoden loppuun mennessä. Hätäkeskusten verkottuneen toiminnan mahdollistava tietojärjestelmä saadaan valmiiksi vuonna 2016. Verkottuneessa toimintamallissa hätäkeskukset voivat tukea toisiaan ruuhkatilanteissa. Toimintamalli yhtenäistää myös muiden viranomaisten ja hätäkeskusten yhteistyötavat koko maassa.

Maahanmuutossa pyritään tehostamaan hakemuskäsittelyä

Maahanmuuttoviraston toimintamenot ovat 26,3 miljoonaa euroa. Turvapaikanhakijoiden vastaanoton kuluihin on budjetoitu 34,4 miljoonan euron arviomääräraha. Maahanmuuttoviraston hakemuskäsittelyä pyritään edelleen nopeuttamaan. Myös maahanmuuttohallinnon muita kehittämistoimenpiteitä viedään eteenpäin toiminnan tehostamiseksi. Turvapaikkaprosessin nopeuduttua vastaanoton piirissä olevien turvapaikanhakijoiden määrä on vähentynyt. Vastaanottokeskusten kapasiteettia tullaankin edelleen sopeuttamaan.

Sisäministeriön toimintamenot ensi vuodelle ovat 21,5 miljoonaa euroa.

Koko budjetti on saatavissa valtiovarainministeriön verkkosivulta: www.vm.fi/budjetti

Lisätietoja: talousjohtaja Jukka Aalto, 029 5488 510, 040 570 5124


Uusimmat