Ajankohtaisiin

Sisäministeriö on myöntänyt Helsingin pelastuskoululle toimiluvan

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 3.11.2021 17.19
Tiedote 137/2021
paloauton keula.

Helsingin kaupunki on hakenut sisäministeriöltä toimilupaa Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen Pelastuskoululle antaa pelastajatutkintoon ja alipäällystötutkintoon johtavaa pelastusalan ammatillista peruskoulutusta. Sisäministeriö on myöntänyt toistaiseksi voimassa olevan toimiluvan. Pelastuskoulun aiempi toimilupa oli voimassa 4.9.2023 asti.

Pelastuslain mukaan valtio huolehtii pelastustoimen ammatillisesta koulutuksesta ja muusta pelastustoimeen liittyvästä koulutuksesta siten kuin Pelastusopistosta annetussa laissa säädetään. Lain mukaan sisäministeriö voi kuitenkin hyväksyä myös muun julkisyhteisön ylläpitämän oppilaitoksen kuin Pelastusopiston antamaan pelastusalan ammatillista peruskoulutusta.

Sisäministeriö on vuoden 2021 aikana selvittänyt pelastajamäärien nykytilaa ja lisätarpeita kuluvalla vuosikymmenellä yhteistyössä Pelastusopiston kanssa. Nykyisellä koulutuksella pelastajamäärän lisätarpeeseen ei pystytä vastaamaan. Lisätarpeeseen on vastattava koulutusmääriä lisäämällä. Näin varmistetaan osaltaan pelastustoimen palveluiden yhdenvertainen saatavuus ja laatu.

Tästä syystä sisäministeriö on Helsingin kaupungin hakemuksen perusteella myöntänyt Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen Pelastuskoululle toistaiseksi voimassa olevan toimiluvan. Pelastuskoulun tulee noudattaa opetuksessa sisäministeriön alaisen Pelastusopiston hyväksymiä opetussuunnitelmia.

Pelastajapulaan vastatakseen sisäministeriö on myös hakenut täydentävässä talousarviossa lisärahoitusta Pelastusopistolle ja ruotsinkieliseen pelastajakoulutukseen. Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut siihen, että “koulutuksella ja henkilöstön rekrytoinnilla huolehditaan, että turvallisuusviranomaisten tosiasiallinen palvelukyky turvataan suomen ja ruotsin kielellä”. Lisäämällä niin suomen- kuin ruotsinkielistä pelastajakoulutusta vastataan tuohon sitoumukseen.

Helsingin kaupunki esitti hakemuksessaan myös, että Pelastuskoulun rahoitus jatkuisi nykyisellään kaupungin omalla kustannuksella vuoden 2022 loppuun asti ja sen jälkeen rahoitus tulisi valtiolta. Pelastustoimen ammatillinen peruskoulutus ei kuulu hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle. Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntö ei näin ollen nykyisellään mahdollista Helsingin pelastuskoulun rahoittamista hyvinvointialueiden valtionrahoituksesta. Valtion talousarviossa ei ole osoitettu tässä vaiheessa määrärahaa Helsingin Pelastuskoulun toiminnan rahoittamiseksi.

Pelastuskoulun tulee ilmoittaa sisäministeriölle 28.2.2022 mennessä, toteuttaako se päätöksessä mainittua pelastusalan ammatillista peruskoulutusta sekä ilmoittaa toteutettavan koulutuksen määrä.

Lisätietoja:

erityisavustaja Sami Kerman, p. 050 343 1226, sami.kerman@gov.fi
pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka, p. 050 396 2336, kimmo.kohvakka@govsec.fi

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriötyö- ja elinkeinoministeriö Pelastustoimi, 30.11.2022 16:04
Rekan lastaus. Tiedote