Takaisin

Sisäministeriö esittää lisärahaa poliisin digitaalisiin ratkaisuihin, kokonaisbudjetti suurenee hieman

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 9.8.2018 13.49
Tiedote 88/2018

Sisäministeriö esittää hallinnonalalleen vuodelle 2019 yhteensä 1 485 miljoonan euron määrärahaa. Kokonaisuutena budjettiesitys vuodelle 2019 on lähes 10 miljoonaa euroa suurempi kuin kuluvan vuoden varsinainen talousarvio.

Hallitus päätti keväällä 2018 sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton resursseista vuosille 2019-2022. Sisäministeriön ensi vuoden budjettiesitys perustuu suurelta osin tähän kehyspäätökseen. Suotuisasta kehyspäätöksestä huolimatta sisäisen turvallisuuden toimijoiden toimintamenomäärärahoihin kohdistuu edelleen paineita, jotka näkyvät nyt kehyksen ylittävinä ehdotuksina sisäministeriön talousarvioehdotuksessa. Hallituksen budjettiriihessä 28.-29.8. tarkastellaan vielä joitakin sisäisen turvallisuuden kannalta tärkeitä esityksiä, joita kehyspäätöksessä ei huomioitu.

Poliisille lisärahaa teknisiin ja digitaalisiin ratkaisuihin sekä kalustohankintoihin

Poliisin toimintamenomäärärahoja lisättiin viime kevään kehyspäätöksessä 18 miljoonalla eurolla vuodelle 2019. Lisäresurssi tullaan kohdentamaan nykyisen palvelutason ja ydintoimintojen turvaamiseen. Sisäministeriö ehdottaa koko poliisitoimelle (mukaan lukien Suojelupoliisi) vuoden 2019 talousarvioon yhteensä 813 miljoonan euron määrärahaa.

Kehyksen ylittävä määrärahatarve kohdistuu ensisijaisesti sekä poliisin operatiivisen suorituskyvyn kehittämiseen liittyviin teknisiin ratkaisuihin ja kalustohankintoihin että poliisin omien toimintatapojen kehittämiseen digitalisoinnin avulla. Rikostorjunnan ja valvonnan digitaalinen tehostaminen on edellytys sille, että poliisi kykenee suorittamaan tehokasta ennakoivaa valvontaa ja esimerkiksi taustatietojen tarkistuksia ihmisiin, ajoneuvoihin tai esineisiin. Myös poliisin käsittelemän digitaalisessa muodossa olevan tiedon määrä ja sähköisten palveluiden tarpeet sekä kansalaisille tarjottavien palveluiden että poliisin käyttäjien osalta kasvavat koko ajan.

Lisäksi määrärahatarpeisiin vaikuttavat sisäisen turvallisuuden toimintakentässä useat käsittelyssä olevat tai juuri voimaantulleet lainmuutokset, joilla on taloudellisia vaikutuksia.

Maahanmuuton menot alenevat nykyisestä

Maahanmuuton menoihin sisäministeriö ehdottaa yhteensä 193 miljoonan euron määrärahaa vuodelle 2019. Tämä on noin 19 prosenttia vähemmän kuin kuluvana vuonna. Suomeen arvioidaan tulevan noin 4000 turvapaikanhakijaa vuonna 2019. Arvio on 3000 pienempi kuin kuluvan vuoden arvio.

Uusien hakemusten lisäksi maahanmuuttovirasto käsittelee myös aikaisemmin maahan tulleiden turvapaikanhakijoiden uusintahakemuksia, Dublin-asetuksen perusteella palautuneita hakemuksia sekä valitusasteista palautuneita hakemuksia. Vuoden 2019 kehyspäätöksen mukainen määrärahataso on riittämätön, kun huomioidaan tällä hetkellä vastaanoton piirissä olevien määrä sekä vastaanottojärjestelmästä poistumisen hitaus. Tästä johtuen talousarvioon esitetään noin 24 miljoonan euron lisäystä turvapaikanhakijoiden vastaanottopalveluiden toteuttamiseen.

Sisäministeriö esittää pakolaiskiintiön nostamista nykyisestä 750 henkilöstä 1 050 pakolaiseen vuodelle 2019. Esitys liittyy Eurooppa-neuvoston linjaamaan EU:n turvapaikkajärjestelmän muutokseen. Sen tavoitteena on siirtää painopiste rajan yli tapahtuvasta turvapaikanhausta EU:n yhteisiin keskuksiin, joista turvapaikan saavia uudelleensijoitetaan jäsenmaihin. Nykyisen kiintiön puitteissa tulevat ovat suurimmaksi osaksi EU-Turkki –sopimuksen mukaisia uudelleensijoitettavia syyrialaispakolaisia Turkista. Pakolaiskiintiötä nostamalla autetaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia kansainvälisen suojelun kriteerit täyttäviä pakolaisia. Hallitus päättää pakolaiskiintiön koosta budjettiriihessä.

Helsinki-Vantaan lentoaseman matkustajamäärät kasvavat edelleen

Rajavartiolaitokselle ehdotetaan 256 miljoonan euron määrärahaa vuodelle 2019. Talousarvioehdotukseen on valmisteltu Rajavartiolaitoksen ja poliisin yhteinen arvio ja määrärahaehdotus Helsinki-Vantaan lentoaseman aiempaa nopeamman kasvun vaikutuksista turvallisuuteen ja sujuvaan liikennöintiin erityisesti EU:n ulkorajaliikenteessä.

Lisäksi lisärahoitusta ehdotetaan kalusto- ja materiaalihankintoihin Rajavartiolaitoksen välittömän valmiuden ja suorituskyvyn parantamiseksi. Viime kevään kehyspäätöksessä Rajavartiolaitoksen toimintamenomäärärahoja lisättiin 2,5 miljoonalla eurolla vuodelle 2019.

Pelastusopiston koulutustoimintaan lisärahoitusta

Talousarvioon esitetään määrärahalisäyksiä Pelastusopiston koulutus- ja ydintoiminnan turvaamiseksi sekä siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksien nostamiseksi nykyisen turvallisuusympäristön edellyttämälle tasolle.

Sisäministeriön talousarvioesitys 2019

Lisätietoja:

talous- ja suunnittelujohtaja Kati Korpi, p. 0295 488 513
osastopäällikkö Jukka Aalto, p. 0295 488 510
erityisavustaja Titta Andersson-Bohren, p. 050 513 15 39 (sisäministeri Kai Mykkäsen haastattelupyynnöt)

Uusimmat