Ajankohtaisiin

Sisäministeriö asetti työryhmän yhdenmukaistamaan ohjeistusta miehittämättömien ilma-alusten käytöstä viranomaistoiminnassa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2020 13.00
Uutinen
Drooni.

Sisäministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan pelastustoimen, poliisin ja Rajavartiolaitoksen välistä yhteistyötä miehittämättömien ilma-alusten käytössä. Työryhmän tavoitteena on yhdenmukaistaa toimialakohtaisia miehittämättömien ilma-alusten ohjeistuksia sekä tiivistää viranomaisten välistä yhteistyötä.

Työryhmä muun muassa selvittää mahdollisuuksia yhdenmukaistaa miehittämättömiin ilma-aluksiin liittyvää koulutusta ja toteuttaa sitä osaksi viranomaisyhteistyönä. Samalla selvitetään, miten miehittämättömän ilmailun viranomaistoimintaa voidaan tilastoida valtakunnallisesti yhdenmukaisin menetelmin.

Työryhmän asettaminen liittyy Traficomissa valmisteilla oleviin uudistuksiin, joissa kansallista viranomaisten ilmailua koskevat määräykset päivitetään vastaamaan Euroopan unionin sääntelyä. Vuonna 2021 voimaan tuleva ilmailumääräys sisältää uusia yhteistyö- ja toimintavelvoitteita viranomaisille.

Asetetussa työryhmässä on edustus sisäministeriön pelastusosaston ja poliisiosaston, pelastuslaitosten sekä Pelastusopiston lisäksi Rajavartiolaitoksesta ja poliisihallituksesta. Työryhmän toimikausi on 1.1.-31.12.2021.

Lisätietoja:
pelastusylitarkastaja Rami Ruuska, p. 0295 488 424, rami.ruuska@intermin.fi
erityisasiantuntija Teemu Veneskari, p. 0295 488 365, teemu.veneskari@intermin.fi 

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriötyö- ja elinkeinoministeriö Pelastustoimi, 30.11.2022 16:04
Rekan lastaus. Tiedote