Ajankohtaisiin

Sisäministeri Räsänen: Sisäisen turvallisuuden strategia laadittava seuraavalla hallituskaudella

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 27.11.2014 10.51
Tiedote

Sisäministeri Päivi Räsänen puhui tänään sisäministeriön sisäistä turvallisuutta käsitelleessä seminaarissa. Ministeri Räsänen ehdotti, että seuraava hallitus laatisi sisäisen turvallisuuden strategian ja siihen liittyen sisäisen turvallisuuden selonteon. - Strategiassa linjattaisiin Suomen sisäisen turvallisuuden keskeisimmät tavoitteet ja toimenpiteet.

- Tulevien hallitusneuvotteluiden yhteydessä tulisi myös rohkeasti ja ennakkoluulottomasti tarkastella koko turvallisuussektorin yhteistyön ja rakenteiden kehittämistä vastaamaan ajankohtaisiin sisäisen turvallisuuden haasteisiin, ministeri Räsänen totesi.

- Poliisin, Rajavartiolaitoksen ja Tullin tulevaisuuden toimintakyvyn kannalta on erittäin tärkeää, että äskettäin asettamani parlamentaarinen työryhmä tuottaa tietoa eduskunnalle sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon strategisista resurssitarpeista seuraavalle hallituskaudelle 2016-2019, ministeri totesi.

Poliisin hallintorakenneuudistuksesta selvitys eduskunnalle

Kuluvalla hallituskaudella sisäministeriön hallinnonala on tehostanut toimintaansa. Poliisin, Hätäkeskuslaitoksen, Rajavartiolaitoksen ja Tullin hallintorakenteita on usean peräkkäisen uudistuksen jälkeen kyetty uudistamaan entistä linjakkaammiksi ja kevyemmiksi.

- Seuraamme hallituksessa tiiviisti poliisinhallintorakenneuudistuksen toteutumista ja siihen liittyvä selvitys annetaan eduskunnan hallintovaliokunnalle vielä tänä vuonna. Syksyn budjettiriihen ratkaisuilla turvattiin poliisin resurssit vuodelle 2015. Lisäksi Suojelupoliisille tuli lisärahoitusta. Toiminnan taso pystytään säilyttämään ensi vuoden osalta, ministeri Räsänen sanoi.

Ministeri Räsänen pitää tärkeänä pohtia, onko viranomaisilla riittävä työkalut hoitaa lakisääteisiä tehtäviään. - Tällä viittaan erityisesti terrorismin torjunnan tarpeisiin, ministeri painotti.

Pelastustoimen rakenteiden uudistamisessa otettava uusi askel

Ministeri Räsänen esitti puheessaan myös, että pelastustoimen rakenteiden uudistamisessa olisi otettava uusi askel. Sisäministeriö käynnistää pelastustoimen strategian uudistamistyön lähiaikoina.

- Pelastustoimen kymmenen vuotta sitten toteutettu rakennemuutos onnistui erinomaisesti. Siitä saadut hyödyt on hyödynnetty jo lähes täysimääräisesti. Strategiatyön yhteydessä on hyvä keskustella muun muassa sosiaali- ja terveysalueiden perustamisen mukanaan tuomista muutostarpeista pelastustoimen organisointiin.

Lisäksi ministeri Räsänen ehdotti, että tulisi selvittää voidaanko turvallisuusalan oppilaitosten yhteistyötä tiivistää. - Mielestäni olisi tärkeää selvittää, olisiko mahdollista päästä yhteen hallinnollisesti yhteiseen turvallisuusalan oppilaitokseen, ”turvallisuusakatemiaan”, johon kuuluisi eri oppilaitoksia.

Uskottava rajavalvonta on turvallisuuspolitiikan toimintavapauden edellytys

Sisäministeri Räsänen totesi, että Rajavartiolaitoksen voimavaroilla on tärkeä merkitys Suomen kriisivalmiuden ylläpitämisessä itärajalla ja merialueella. - On tärkeä ymmärtää, että uskottava ja itsenäinen rajavalvonta on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimintavapauden perusedellytys samalla tavalla kuin uskottava ja itsenäinen maanpuolustuskyky, ministeri painotti.

Ministeri Räsäsen mukaan Suomen sisäinen turvallisuus on tiukasti sidoksissa muiden EU:n jäsenvaltioiden ja naapurimaiden turvallisuustilanteisiin. - Kaikki turhat esteet kansainvälisen yhteistyön tekemiselle sekä kansainvälisen avun antamiselle ja pyytämiselle tulee poistaa viranomaisten omaa lainsäädäntöä kehittämällä.

Ministeri Räsänen korosti, että erityisesti vakavissa sisäistä turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa viranomaisten vastuiden pitää olla selkeitä, jotta toiminta käynnistyy välittömästi ja kansalaisten turvallisuutta ei vaaranneta epäselvien johtosuhteiden vuoksi. - Tämä on erittäin tärkeää tiedostaa poliittisella tasolla, ministeri sanoi.

Lisätietoja:
valtiosihteeri Marjo Anttoora, 0295 418 802

Ministerin puhe ja seminaarin aineistot ovat saatavilla verkkosivuilta: www.intermin.fi/sisämin14

Sisäisen turvallisuuden seminaarin keskustelua voi seurata myös twitterissä tunnisteella #sisämin14

Uusimmat

Kimmo Kohvakka. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 21.9.2023 14:32
Kolumni
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 14.9.2023 9:06
Pelastajia menossa sisälle rakennukseen. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 12.9.2023 10:30