Takaisin

Inrikesminister Räsänen och justitieminister Henriksson har tillsatt en parlamentarisk arbetsgrupp för den inre säkerheten och rättsvården

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 10.11.2014 15.29
Pressmeddelande

Inrikesminister Päivi Räsänen och justitieminister Anna-Maja Henriksson har tillsatt en parlamentarisk arbetsgrupp som har till uppgift att till riksdagen producera information om behoven av strategiska resurser inom den inre säkerheten och rättsvården under nästa ramperiod 2016 - 2019.

Avsikten med arbetsgruppen är att definiera målen på lång sikt och grunderna för säkerhetens och rättsvårdens resurser. Förutom vid tillräckliga resurser fäster man uppmärksamhet också vid smidigare processer och förbättrat samarbete mellan olika myndigheter utan att äventyra rättsskyddet.

Arbetsgruppens mandat är den 10 november 2014 till den 28 februari 2015. Ordförande för arbetsgruppen är riksdagsledamot Kari Tolvanen.

Arbetsgruppen ska överlämna sitt förslag till inrikesminister Päivi Räsänen och justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Inrikesminister Räsänen och justitieminister Henriksson framhäver att riksdagspartierna tillsammans ska satsa på att trygga den inre säkerhetens och rättsvårdens resurser på lång sikt. - Hoten mot den inre säkerheten och behovet av att tillgodose medborgarnas rättsskydd följer inte valperioder. Därför har vi föreslagit att det tillsätts en parlamentarisk arbetsgrupp för den inre säkerheten och rättsvården där det är möjligt att uppnå samförstånd som räcker långt in i framtiden.

- Riksdagspartierna har tagit emot förslaget positivt. Behovet av att se över frågan på ett omfattande sätt har tydligt lyfts fram i diskussionerna i riksdagen, senast i september i samband med en interpellationsdebatt. Den parlamentariska arbetsgruppen bidrar till att garantera stabila verksamhetsresurser för polisen, Gränsbevakningsväsendet, Tullen, rättsväsendet, åklagarväsendet, fångvården och övriga myndigheter som ansvarar för den inre säkerheten och rättsvården. I denna ekonomiska situation kräver detta att alla riksdagspartier förbinder sig, framhäver ministrarna Räsänen och Henriksson.

Beslutet om tillsättande av arbetsgruppen finns på inrikesministeriets webbplats (på finska): www.intermin.fi/sv/utveckling/ovriga_projekt/resursbehoven_for_den_inre_sakerheten

Ytterligare information:
minister Räsänens statssekreterare Marjo Anttoora, tfn 0295 418 802
minister Henrikssons specialmedarbetare Otto Andersson, tfn 0295 150 255

Uusimmat

Pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka Kolumni
inrikesministeriet Pelastustoimi, 5.12.2023 18:50
Palomies ja Pelastuskoulun logo Tiedote
Helsinki Pelastustoimi, 1.12.2023 15:58
Tiedote
inrikesministeriet Pelastustoimi, 24.11.2023 13:51
Henkilökuva Kolumni
inrikesministeriet Pelastustoimi, 23.11.2023 8:56