Ajankohtaisiin

Sisäministeri Räsänen ja oikeusministeri Henriksson ovat asettaneet sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon parlamentaarisen työryhmän

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 10.11.2014 15.29
Tiedote

Sisäministeri Päivi Räsänen ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson ovat asettaneet parlamentaarisen työryhmän, jonka tehtävänä on tuottaa tietoa eduskunnalle sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon strategisista resurssitarpeista seuraavalle kehyskaudelle 2016-2019.

Työryhmän tavoitteena on määritellä pitkän aikavälin tavoitetila ja perusteet turvallisuuden ja oikeudenhoidon resursseille. Riittävien resurssien lisäksi huomiota kiinnitetään eri viranomaisten välisen yhteistyön parantamiseen ja prosessien sujuvoittamiseen oikeusturvaa vaarantamatta.

Työryhmän toimikausi on 10.11.2014 - 28.2.2015. Työryhmän puheenjohtajana toimii kansanedustaja Kari Tolvanen.

Työryhmä luovuttaa esityksensä sisäministeri Päivi Räsäselle ja oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille.

Sisäministeri Räsänen ja oikeusministeri Henriksson korostavat eduskuntapuolueiden yhteistä panosta sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon resurssien takaamiseen pidemmällä aikavälillä. - Sisäisen turvallisuuden uhat ja tarve huolehtia kansalaisten oikeusturvasta eivät noudata vaalikausia. Siksi olemme ehdottaneet sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon parlamentaarisen ryhmän perustamista, jossa on mahdollista muodostaa yhteinen näkemys pidemmälle tulevaisuuteen.

- Eduskuntapuolueissa ehdotus on otettu vastaan myönteisesti. Tarve asian laajapohjaiselle tarkastelulle on nousut selvästi esille eduskunnassa käydyissä keskusteluissa, viimeksi syyskuussa käydyn välikysymyskeskustelun yhteydessä. Parlamentaarinen työryhmä auttaa takaamaan vakaat resurssit poliisin, Rajavartiolaitoksen, Tullin, oikeuslaitoksen, syyttäjälaitoksen, vankeinhoidon ja muiden sisäistä turvallisuutta ylläpitävien viranomaisten toiminnalle. Tässä taloustilanteessa siihen tarvitaan kaikkien eduskuntapuolueiden sitoutumista, ministerit Räsänen ja Henriksson korostavat.

Työryhmän asettamispäätös on saatavilla verkkosivulta: www.intermin.fi/fi/kehittamishankkeet/muut_hankkeet/sisaisen_turvallisuuden_resurssitarpeet

Lisätietoja: ministeri Räsäsen valtiosihteeri Marjo Anttoora, p. 029 541 8802, ministeri Henrikssonin erityisavustaja Otto Andersson, p. 0295 150 255

Uusimmat

Kimmo Kohvakka. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 21.9.2023 14:32
Kolumni
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 14.9.2023 9:06
Pelastajia menossa sisälle rakennukseen. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 12.9.2023 10:30