Takaisin

Sisäministeri Mikkonen osallistuu EU:n koordinaatiokokoukseen maastopaloihin varautumisesta

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 5.9.2022 7.10
Tiedote

Sisäministeri Krista Mikkonen osallistuu Euroopan komission ja EU-puheenjohtajamaa Tšekin koolle kutsumaan koordinaatiokokoukseen maanantaina 5.9. Kokouksessa keskustellaan ilmastokriisistä johtuviin maastopaloihin varautumisesta. Kokoukseen osallistuu EU-maiden sisäisestä turvallisuudesta vastaavia ministereitä sekä viranomaisjohtoa.

Kuluneen kesän aikana sään ääri-ilmiöistä, kuten korkeista lämpötiloista, toistuvista helleaalloista ja pitkittyneestä kuivuudesta, johtuvat maastopalot ovat lisääntyneet ja voimistuneet Euroopassa. Euroopassa on tänä kesänä palanut maastoa jo yli 750 000 hehtaaria.

– Ilmastokriisin vaikutukset näkyvät jo Euroopassa. Lisääntyvät sään ääri-ilmiöt kasvattavat pelastajien tehtävämääriä ja sitovat henkilöstöä. Sen paremmin ilmastokriisi kuin sen aiheuttamat luonnonkatastrofitkaan eivät kunnioita maiden rajoja. Jotta voimme varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, tarvitaan koko EU:n laajuista yhteistyötä, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen

Euroopan hätäavun koordinaatiokeskus (ERCC) on vastaanottanut tänä vuonna kymmenen avunpyyntöä maastopaloihin liittyen. Lähes kaikkiin avunpyyntöihin on pystytty vastaamaan. Kesäkuusta lähtien EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta on lähetetty 27 kertaa sammutuslentokoneita ja kahdeksan kertaa helikoptereita avustamaan maastopalojen sammutuksessa ympäri Eurooppaa. 

Lisääntynyt avuntarve on kuitenkin osoittanut, että lento- ja muun sammutuskaluston saatavuutta on parannettava niin kansallisella kuin Euroopan unionin tasolla. Vuoden 2023 maastopaloihin voitaisiin varautua muun muassa lisäämällä sammutuskoneiden ja -helikopterien määrää, edistämällä valmiutta siirtää pelastushenkilöstöä yli valtiorajojen sekä yhteisillä koulutuksilla ja harjoituksilla. 

Suomella on hyviä kokemuksia EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta tehdystä yhteistyöstä. Elokuun aikana Suomi lähetti pelastuspalvelumekanismin kautta Kreikkaan 50 pelastustyöntekijää auttamaan voimakkaiden maastopalojen sammuttamisessa.

– On tärkeää, että EU-maat auttavat toisiaan. Samalla operaatioon osallistuvat suomalaispelastajat tuovat kotimaahan mukanaan arvokkaita oppeja maastopalojen sammuttamisesta äärimmäisen vaikeissa olosuhteissa, uusien varusteiden käyttämisestä sekä toimimisesta lentosammutuskaluston kanssa. Meidän tulee varautua siihen, että ilmastonmuutos lisää ja voimistaa sään ääri-ilmiöistä aiheutuvia onnettomuuksia ja ongelmia myös Suomessa, sanoo sisäministeri Mikkonen.  

Lisätiedot:

erityisavustaja Mikko Jalo, p. 050 304 8522, mikko.jalo@gov.fi (ministerin haastattelupyynnöt)

erityisasiantuntija Pekka Tiainen, p. 050 456 4477, pekka.tiainen@govsec.fi 

Uusimmat