Tillbaka

Inrikesminister Mikkonen deltar i samordningsmöte på EU-nivå om beredskap för skogs- och markbränder

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 5.9.2022 7.10
Pressmeddelande

Måndagen den 5 september deltar inrikesminister Krista Mikkonen i ett samordningsmöte som sammankallats av Europeiska kommissionen och det tjeckiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Vid mötet diskuteras beredskap för mark- och skogsbränder på grund av klimatkrisen. I mötet deltar EU-ländernas ministrar med ansvar för den inre säkerheten samt ledande tjänstemän.

Bränder i skog och mark till följd av extremt väder, såsom hög temperatur, upprepade värmeböljor och långvarig torka, har under sommaren blivit fler och allvarligare i Europa. I sommar har det hittills rasat bränder på över 750 000 hektar i Europa.

– Klimatkrisens konsekvenser syns redan i Europa. Extrema väderfenomen blir vanligare och medför fler uppdrag för räddningspersonalen, vilket binder personalresurser. Klimatkrisen och de naturkatastrofer den orsakar tar inte hänsyn till några landsgränser. För att vi ska kunna bereda oss på klimatförändringens konsekvenser behövs det samarbete inom hela EU, säger inrikesminister Krista Mikkonen

Det europeiska centrumet för samordning av katastrofberedskap (ERCC) har i år tagit emot tio begäranden om bistånd med anledning av skogsbränder. Nästan alla som begärt hjälp har centrumet också lyckats hjälpa. Sedan juni har det via EU:s civilskyddsmekanism 27 gånger sänts släckningsflygplan och 8 gånger helikoptrar för att hjälpa till med släckningen av mark- och skogsbränder på olika håll i Europa. 

Det ökade behovet av hjälp har dock visat att tillgången till flygmateriel och annan släckningsutrustning behöver förbättras både på nationell nivå och inom Europeiska unionen. Möjliga sätt att öka beredskapen för skogsbränder 2023 är bland annat att öka antalet släckningsflygplan och släckningshelikoptrar, främja beredskapen att sända räddningspersonal över gränserna och ordna gemensamma utbildningar och övningar. 

Finland har goda erfarenheter av samarbetet via EU:s civilskyddsmekanism. I augusti sände Finland via civilskyddsmekanismen 50 räddningsarbetare till Grekland för att hjälpa till vid bekämpningen av de allvarliga terrängbränder som rasade där.

– Det är viktigt att EU-länderna hjälper varandra. De finländare som deltar i insatsen får samtidigt med sig värdefulla lärdomar om bekämpning av terrängbränder under extremt svåra förhållanden, användning av ny utrustning och arbete med luftburet stöd vid brandbekämpning. Vi måste förbereda oss på att klimatförändringarna gör att olyckor och problem som beror på extremväder blir fler och allvarligare också i Finland, säger inrikesminister Mikkonen.  

Mer information:

Mikko Jalo, specialmedarbetare, tfn 050 304 8522, mikko.jalo@gov.fi (förfrågningar om intervjuer med ministern)

Pekka Tiainen, specialsakkunnig, inrikesministeriet, tfn 050 456 4477, pekka.tiainen@govsec.fi

Det senaste