Takaisin

Sisäministeri Mikkonen Moldovaan

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 22.2.2023 11.34
Tiedote

Sisäministeri Krista Mikkonen vierailee Moldovassa 22.-24.2. Mikkonen tapaa matkan aikana muun muassa Moldovan sisäministeri Ana Revencon sekä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n Moldovan edustajan Francesca Bonellin. Tapaamisissa keskustelunaiheita ovat muun muassa Ukrainan pakolaisten auttaminen ja siviilikriisinhallinta. 

-Moldovalla on ollut merkittävä rooli pakolaisten auttamisessa Venäjän hyökkäyssodan aikana. Erityisesti sodan alussa Moldova osoitti todellista solidaarisuutta ottamalla nopeasti vastaan suuria määriä Ukrainasta sotaa pakenevia. Suomi on lähettänyt Moldovaan apua EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta ja tukenut Moldovaa pitkäjänteisesti jo ennen sotaa. Suomen tuki Moldovalle jatkuu, kertoo sisäministeri Mikkonen.

Moldova on suhteessa väkilukuunsa ottanut vastaan eniten Ukrainasta sotaa pakenevia ihmisiä. Venäjän hyökkäyksen jälkeen noin 750 000 ukrainalaista pakolaista on saapunut Moldovaan. Suurin osa heistä on jatkanut eteenpäin EU-maihin, mutta osa on jäänyt maahan. UNHCR:n mukaan Moldovassa on tällä hetkellä noin 109 000 ukrainalaista pakolaista. Suomi on lähettänyt Moldovaan asiantuntija-apua sekä neljä rekkalastillista avustustarvikkeita kuten hätämajoitteita, kenttäkeittiön ja monitoimitelttoja. Apu on toimitettu EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta.

Euroopan komissio koordinoi ukrainalaisten pakolaisten vapaaehtoisten siirtojen mekanismia, jonka puitteissa jäsenvaltiot ja assosioituneet maat (EU+ maat) voivat sitoutua vastaanottamaan ukrainalaisia pakolaisia Moldovasta. Kaikkiaan EU+ maat ovat antaneet lupaukset vajaan 20 000 henkilön siirroista. Myös Suomi ilmoitti sodan alkuvaiheessa valmiutensa osallistua tarvittaessa siirtoihin Moldovasta, mutta konkreettisiin toimiin ei Suomen osalta ole ryhdytty. Kaikkiaan siirtojen toimeenpano on ollut useista eri syistä johtuen hidasta.  Tähän mennessä noin 2 400 siirtoa on toteutettu Moldovasta EU+ maihin.

Suomi on aktiivinen toimija Moldovan siviilikriisinhallintaoperaatioissa

Moldovassa toimii tällä hetkellä kaksi siviilikriisinhallintaoperaatiota. Ensimmäinen on Etyjin maatoimisto, jonka mandaatti liittyy erityisesti Transnistrian konfliktinratkaisuun. Mission varapäällikkönä toimii suomalainen Antti Karttunen.

Toinen operaatio on EU:n EUBAM (The European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine), joka toimii sekä Moldovassa että Ukrainassa. Operaation tarkoituksena on kehittää muun muassa yhdennettyä rajaturvallisuutta sisältäen esim. rajatarkastusten sujuvuuden, rajat ylittävän rikollisuuden torjunnan ja viranomaisten välisen yhteistyön. Operaation Moldovan toimiston johdossa työskentelee suomalainen Anssi Kartila.

Matkansa aikana ministeri Mikkonen tapaa myös Karttusen ja Kartilan ja tutustuu Moldovassa tehtävään siviilikriisinhallintatyöhön.

Lisätietoja:
erityisavustaja Mikko Jalo, p. 050 304 8522, mikko.jalo@gov.fi (ministerin haastattelupyynnöt)
erityisasiantuntija Iikka Saunamäki, p. 0295 488 267, iikka.saunamaki@gov.fi (muuttoliike)
erityisasiantuntija Meeri-Maria Jaarva, p. 0295 488 530, meeri-maria.jaarva@gov.fi (siviilikriisinhallinta)

Uusimmat