Tillbaka

Inrikesminister Mikkonen reser till Moldavien

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 22.2.2023 11.34
Pressmeddelande

Inrikesminister Krista Mikkonen besöker Moldavien den 22–24 februari. Under resan träffar Mikkonen bland annat Moldaviens inrikesminister Ana Revenco och FN:s flyktingorgan UNHCR:s representant i Moldavien Francesca Bonelli. Under mötena diskuteras bland annat hjälpen till ukrainska flyktingar och civil krishantering.

- Moldavien har spelat en viktig roll i att hjälpa flyktingarna under Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Särskilt i början av kriget visade Moldavien verklig solidaritet genom att snabbt ta emot ett stort antal personer som flydde kriget i Ukraina. Finland har sänt bistånd till Moldavien via EU:s civilskyddsmekanism och stött Moldavien på ett långsiktigt sätt redan före kriget. Finland fortsätter stödja Moldavien, säger inrikesminister Mikkonen.

Moldavien har tagit emot mest krigsflyktingar i förhållande till folkmängd. Efter Rysslands invasion av Ukraina har cirka 750 000 ukrainska flyktingar anlänt till Moldavien. Största delen av dem har tagit sig vidare till EU-länderna, men en del har stannat kvar i landet. Enligt UNHCR finns det för närvarande cirka 109 000 ukrainska flyktingar i Moldavien. Finland har skickat experthjälp och fyra långtradare med biståndsmateriel, till exempel tillfällig inkvartering, ett fältkök och multifunktionstält, till Moldavien. Biståndet har lämnats via EU:s civilskyddsmekanism.

Europeiska kommissionen samordnar mekanismen för frivilliga överföringar av ukrainska flyktingar. Inom ramen för mekanismen kan medlemsstaterna och de associerade länderna förbinda sig att ta emot ukrainska flyktingar från Moldavien. Allt som allt har medlemsstaterna och de associerade länderna gett löften om överföring av något under 20 000 personer. Också Finland meddelade i början av kriget sin beredskap att vid behov delta i överföringarna från Moldavien, men inga konkreta åtgärder har vidtagits för Finlands del. I sin helhet har genomförandet av överföringarna av flera olika orsaker varit långsamt.  Hittills har cirka 2 400 personer överförts från Moldavien till medlemsstater eller associerade länder.

Finland deltar aktivt i civila krishanteringsinsatser i Moldavien

I Moldavien pågår för närvarande två civila krishanteringsinsatser. Den ena är OSSE:s fältkontor, vars mandat hänför sig i synnerhet till konfliktlösningen i Transnistrien. Finländaren Antti Karttunen är biträdande chef för missionen.

Den andra insatsen är EU:s EUBAM (The European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine) som pågår både i Moldavien och i Ukraina. Syftet med insatsen är bland annat att utveckla den integrerade gränssäkerheten, inbegripet till exempel smidiga gränskontroller, bekämpning av gränsöverskridande brottslighet och samarbete mellan myndigheterna. Direktör för insatsens kontor i Moldavien är finländaren Anssi Kartila.

Under sin resa träffar minister Mikkonen också Karttunen och Kartila och bekantar sig med det civila krishanteringsarbetet i Moldavien.

Ytterligare information:
Mikko Jalo, specialmedarbetare, tfn 050 304 8522, mikko.jalo@gov.fi (förfrågningar om intervjuer med ministern)
Iikka Saunamäki, specialsakkunnig, tfn 0295 488 267, iikka.saunamaki@gov.fi (migration)
Meeri-Maria Jaarva, specialsakkunnig, tfn 0295 488 530, meeri-maria.jaarva@gov.fi (civil krishantering)

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.2.2024 13:52
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.1.2024 14:18
Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.1.2024 15:00