Takaisin

Sisäisen turvallisuuden strategian valmistelu alkaa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 2.9.2016 13.35 | Julkaistu suomeksi 9.2.2017 klo 15.18
Tiedote

Sisäministeriö on käynnistänyt sisäisen turvallisuuden strategian ja toimenpideohjelman valmistelun. Työ on jatkoa viime toukokuussa valmistuneelle sisäisen turvallisuuden selonteolle. Konkreettisia toimenpiteitä sisältävä strategia on tiekartta, jonka avulla pyritään siihen, että Suomesta tulee hallitusohjelman mukaisesti maailman turvallisin maa.

Turvallisuus ei synny vain turvallisuusviranomaisten toiminnasta, vaan sen rakentamiseen tarvitaan kaikkia. Yhdessä tekeminen on sisäisen turvallisuuden strategian ja toimenpideohjelman valmistelun ja toteuttamisen ydin. Sen vuoksi valmistelussa on mukana asiantuntijoita kunnista, maakunnista, järjestöistä, elinkeinoelämästä ja hallinnon eri aloilta. Strategian on tarkoitus ohjata koko suomalaisen yhteiskunnan toimintaa turvallisemmaksi. Strategia toimenpiteineen korvaa sisäasiainhallinnon konsernistrategian ja aiemman sisäisen turvallisuuden poikkihallinnollisen ohjelman.

Valmistelun poliittisesta ohjauksesta vastaa sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministerityöryhmä sisäministeri Paula Risikon johdolla. Valmistelua ohjaamaan ja tukemaan on asetettu laaja-alainen ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimii sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg. Lisäksi hankkeelle asetetaan sihteeristö ja asiantuntijaryhmiä. Projektijohtajana toimii Poliisiammattikorkeakoulun rehtori Kimmo Himberg.

Strategian valmistelu alkaa heti. Strategiset linjaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet valmistuvat huhtikuun 2017 loppuun mennessä.

Lue lisää strategian valmistelusta: http://www.intermin.fi/fi/kehittamishankkeet/sisaisen_turvallisuuden_strategia

Lisätietoja

kansliapäällikkö Päivi Nerg, p. 050 456 1012, etunimi.sukunimi@intermin.fi
kehittämisjohtaja Harri Martikainen, p. 0295 488 512, etunimi.sukunimi@intermin.fi
projektijohtaja Kimmo Himberg, p. 050 456 4855, etunimi.sukunimi@intermin.fi

Uusimmat