Tillbaka

Beredningen av en strategi för den inre säkerheten inleds

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 2.9.2016 13.35
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har inlett beredningen av en strategi för den inre säkerheten och dess åtgärdsprogram. Arbetet är en fortsättning på redogörelsen för den inre säkerheten, som blev färdig i maj. Strategin, som innehåller konkreta åtgärder, är en färdplan med hjälp av vilken man strävar efter att Finland i enlighet med regeringsprogrammet blir världens tryggaste land.

Säkerhet skapas dock inte enbart genom säkerhetsmyndigheternas verksamhet, utan alla måste bidra till den. Kärnan i beredningen och genomförandet av strategin för den inre säkerheten och dess åtgärdsprogram är att arbeta tillsammans. I beredningen deltar därför experter från kommuner, landskap, organisationer, näringslivet och olika förvaltningsområden. Avsikten är att strategin styr verksamheten i hela det finländska samhället så att den blir säkrare. Strategin och dess åtgärder ersätter inrikesförvaltningens koncernstrategi och det tidigare förvaltningsövergripande programmet för den inre säkerheten.

Ministerarbetsgruppen för den inre säkerheten och rättsvården ansvarar under ledning av inrikesminister Paula Risikko för den politiska styrningen av beredningen. En övergripande styrgrupp vars ordförande är inrikesministeriets kanslichef Päivi Nerg har tillsatts för att styra och stödja beredningen. För projektet ska dessutom tillsättas ett sekretariat och sakkunniggrupper. Projektledare är rektorn för Polisyrkeshögskolan Kimmo Himberg.

Beredningen av strategin inleds genast. De strategiska riktlinjerna samt de åtgärder som hänför sig till dem ska vara klara vid utgången av april 2017.

Läs mer om beredningen av strategin: www.intermin.fi/sv/utveckling/strategin_for_den_inre_sakerheten

Ytterligare information

Päivi Nerg, kanslichef, tfn 050 456 1012, fornamn.efternamn@intermin.fi
Harri Martikainen, utvecklingsdirektör, tfn 0295 488 512, fornamn.efternamn@intermin.fi
Kimmo Himberg, projektledare, tfn 050 456 4855, fornamn.efternamn@intermin.fi

Det senaste