Takaisin

Sisäisen turvallisuuden hankkeisiin 7,9 miljoonaa euroa EU-tukea

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 3.7.2020 12.07
Tiedote 75/2020
Kasvojentunnistustilanne.

Sisäisen turvallisuuden rahastosta (ISF) myönnetään 7,9 miljoonaa euroa EU-tukea 14 hankkeeseen. Lähes puolet EU-tuesta myönnetään EU-laajuisten, rajavalvontaan liittyvien tietojärjestelmien toimeenpanoon ja kehittämiseen. Lisäksi rahoitetaan muun muassa väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisyä sekä kemiallisiin ja säteilyuhkiin varautumista.

EU:n matkustustieto- ja -lupajärjestelmän (ETIAS) toimeenpano käynnistyy Poliisihallituksen ja Maahanmuuttoviraston hankkeiden puitteissa. Myönnettävällä EU-tuella toteutetaan muutoksia, jotka mahdollistavat kansallisten tietojärjestelmien integroinnin ETIAS-järjestelmään. Järjestelmän käyttö aloitetaan Euroopan komission myöhemmin päättämänä ajankohtana.

Poliisille, Rajavartiolaitokselle ja ulkoministeriölle tukea tietojärjestelmien käyttöönottoon, ylläpitoon ja kehittämiseen 

Poliisihallitukselle myönnetään rahoitusta Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) jatkokehittämiseen ja SIS-järjestelmää koskevien EU-asetusten edellyttämien muutosten toimeenpanoon poliisin tietojärjestelmissä. Rahoitusta myönnetään lisäksi Poliisihallituksen ja Rajavartiolaitoksen sormenjälkilukijoiden ja kasvokameroiden hankintaan EU:n rajanylitystietojärjestelmän (EES) käyttöönottamista varten.

Rahaston operatiivista tukea myönnetään Poliisihallitukselle SIS-järjestelmän ylläpitokustannuksiin ja Rajavartiolaitokselle automaattisten rajatarkastuslaitteiden ylläpitoon. Ylläpidolla varmistetaan järjestelmien ja laitteiden sujuva toiminta.

Rajavartiolaitokselle myönnetään tukea maarajojen teknisten valvontajärjestelmien huoltokykyä ylläpitäviin varalaitehankintoihin, jolloin vika-ajat lyhenevät ja järjestelmien toimintavalmius paranee. Ulkoministeriölle myönnetään rahoitusta kansallisen viisumitietojärjestelmän käyttäjähallinnan uudistamiseen.

Tukea väkivaltaisen radikalisaation ehkäisemiseen, huumausainerikosten torjuntaan ja kemiallisiin ja säteilyuhkiin varautumiseen

Helsingin Diakonissalaitoksen EXIT 2020 - hankkeessa kehitetään deradikalisaation valtakunnallinen EXIT-malli, jonka avulla tuetaan väkivaltaista radikalisoitumista ihannoivista ryhmistä pois haluavia ihmisiä syrjäytymisen sekä radikalisoitumisen estämiseksi.

Tullin rahoitettu hanke liittyy uusien analyysilaitteistojen hankkimiseen huumausaineiden ja muuntohuumeiden tunnistamiseksi.

Poliisihallitukselle ja Pirkanmaan pelastuslaitokselle myönnetään rahoitusta viranomaisten CBRNE-valmiuden ja operatiivisen suorituskyvyn kehittämiseen. CBRNE-uhilla tarkoitetaan kemiallisten aineiden, biologisten taudinaiheuttajien, radioaktiivisten aineiden, ydinaseiden ja räjähteiden väärinkäyttöön liittyviä uhkia. Tuettavissa hankkeissa keskitytään erityisesti kemiallisiin ja säteilyuhkiin varautumiseen.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Ville Similä, p. 0295 488 279, ville.simila@intermin.fi 
 

Uusimmat