Tillbaka

7,9 miljoner euro i EU-stöd för projekt inom den inre säkerheten

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 3.7.2020 12.07
Pressmeddelande 75/2020
Ansiktsigenkänningsituationen.

Ur fonden för inre säkerhet (ISF) beviljas 7,9 miljoner euro i EU-stöd för 14 projekt. Nästan hälften av EU-stödet beviljas för genomförande och utveckling av EU-omfattande informationssystem som hänför sig till gränsövervakning. Dessutom finansieras bland annat förebyggande av våldsbejakande radikalisering samt beredskap för kemiska och radiologiska hot.

Genomförandet av EU-systemet för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) inleds inom ramen för Polisstyrelsens och Migrationsverkets projekt. Genom det EU-stöd som beviljas genomförs ändringar som gör det möjligt att integrera de nationella informationssystemen i Etias. Användningen av systemet börjar vid en tidpunkt som Europeiska kommissionen bestämmer senare.

Polisen, Gränsbevakningsväsendet och utrikesministeriet får stöd för ibruktagande, underhåll och utveckling av informationssystem 

Polisstyrelsen beviljas finansiering för den fortsatta utvecklingen av Schengens informationssystem (SIS II) och för genomförandet av de ändringar som EU-förordningarna om SIS förutsätter i fråga om polisens informationssystem. Finansiering beviljas dessutom för anskaffning av Polisstyrelsens och Gränsbevakningsväsendets fingeravtrycksläsare och ansiktskameror för ibruktagande av EU:s system för in- och utresa.

Driftsstöd beviljas Polisstyrelsen för underhållskostnaderna för SIS och Gränsbevakningsväsendet för underhåll av automatiska hjälpmedel för in- och utresekontroll. Genom underhållet säkerställs det att systemen och anordningarna fungerar smidigt.

Gränsbevakningsväsendet beviljas stöd för anskaffning av reservutrustning som upprätthåller servicekapaciteten i fråga om systemen för teknisk övervakning av landgränser, vilket betyder att avbrottstiderna på grund av fel förkortas och systemens funktionsduglighet förbättras. Utrikesministeriet beviljas finansiering för en ny lösning för användarhantering i det nationella informationssystemet för viseringar.

Stöd för förebyggande av våldsbejakande radikalisering, bekämpning av narkotikabrott och beredskap för kemiska och radiologiska hot.

Inom ramen för Helsingfors Diakonissanstalts projekt EXIT 2020 utvecklas en riksomfattande EXIT-modell för deradikalisering. Med hjälp av modellen stöds personer som vill lämna grupper som idealiserar våldsbejakande radikalisering, detta i syfte att förhindra utslagning och radikalisering.

Tullen får finansiering för ett projekt som hänför sig till anskaffning av ny analysutrustning för identifiering av narkotika och designdroger.

Polisstyrelsen och Birkalands räddningsverk beviljas finansiering för utveckling av myndigheternas CBRNE-beredskap och operativa prestationsförmåga. Med CBRNE-hot avses hot som gäller missbruk av kemiska ämnen, biologiska patogener, radioaktiva ämnen, kärnvapen och explosiva ämnen. De projekt som stöds fokuserar särskilt på beredskap för kemiska och radiologiska hot.
 

Ytterligare information:

Ville Similä, specialsakkunnig, tfn 0295 488 279, ville.simila@intermin.fi
 

Det senaste