Takaisin

Pohjoismaiden pelastustoimesta ja varautumisasioista vastaavat ministerit vahvistavat yhteistyötä Oslossa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 14.10.2019 12.23
Tiedote 80/2019

Pohjoismaiden pelastustoimesta ja varautumisasioista vastaavat ministerit tapaavat tiistaina 15.10. Oslossa. Kokoukseen osallistuvat Suomen, Ruotsin, Norjan, Islannin sekä Tanskan ministerit. Suomea kokouksessa edustaa sisäministeri Maria Ohisalo. Ministeritapaamisen tavoitteena on vahvistaa pohjoismaista siviilivalmiuden ja varautumisen yhteistyötä sekä yhteiskuntien kriisinsietokykyä vakavien onnettomuuksien ja kriisien kohdatessa.

Aiheina metsäpalot ja CBRN-uhkat

Kokouksen tavoitteena on tunnistaa pelastus- ja varautumisviranomaisten toimialalta alueita, joissa kriisinsietokyvyn vahvistamiseksi voitaisiin toimia yhä tehokkaammin yhdessä. Yhteistyön tavoitteena on vähentää maiden haavoittuvuutta, vahvistaa yhteistä reagointia, lisätä kustannustehokkuutta ja parantaa Pohjoismaiden vaikutusmahdollisuuksia Euroopassa ja kansainvälisillä foorumeilla, kuten esimerkiksi Natossa tai YK:ssa.

Pohjoismaisessa ministerikokouksessa aiheina ovat metsäpalot, kemialliset, biologiset, säteily- ja ydinuhkat (CBRN) ja yhteiset viestintäverkot hätäviestinnässä.

Ministereiden on tarkoitus hyväksyä päätelmät koskien yhteistä pohjoismaista toimintaa, erityisesti liittyen metsäpaloihin, CBRN-uhkiin ja hätäviestintään. Lisäksi korostetaan hybridiuhkiin varautumista.

Pelastustoimen ja siviilivalmiuden pohjoismaisen yhteistyön merkitys korostuu Euroopan toimintaympäristön muuttuessa

Uudenlaiset uhat, kuten ilmastonmuutoksen aiheuttamat äärimmäiset sääilmiöt, hybridi-, kyber-, terrorismi- ja terveysuhat sekä uhat kriittistä infrastruktuuria kohtaan edellyttävät yhteistyötä pohjoismaisella ja eurooppalaisella tasolla. Suomi on EU-puheenjohtajakaudellaan korostanut viranomaisten ja muiden yhteiskunnan toimijoiden yhteistyön tarvetta erityisesti kemiallisten, biologisten, säteily- ja ydinuhkien osalta.

– Ilmastonmuutoksen seuraukset näkyvät konkreettisesti pohjoismaisten ja eurooppalaisten pelastus- ja varautumisviranomaisten käytännön työssä. Äärimmäiset sääilmiöt, kuten tulvat, myrskyt ja kuivuus, lisääntyvät ja koettelevat yhteiskuntiemme kriisinkestävyyttä. On tärkeää, että pohjoismaiset pelastus- ja siviilivalmiusviranomaiset tiivistävät yhteistyötään näiden haasteiden äärellä, sanoo ministeri Ohisalo.

Uhkakuvat, riskit ja haavoittuvuudet ovat pitkälti samanlaisia kaikissa Pohjoismaissa

– Kriisitilanteissa rajat ylittävä keskinäinen avunanto on erittäin tärkeää ja siksi meillä on oltava hyvät ja läheiset suhteet pohjoismaisiin naapurivaltioihin. On hyvä, että kehitämme yhteisesti metsäpalo- ja CBRN-valmiuksiamme ja annamme näitä myös EU:n uuden rescEU-valmiuspoolin käyttöön. Suomenkin on oltava tiiviisti mukana tässä työssä, ministeri Ohisalo toteaa.

Pohjoismaista Haga-yhteistyötä on tehty jo vuodesta 2009

Pohjoismainen yhteistyö perustuu vuosien 2009 ja 2013 niin kutsuttuihin Haga-julistuksiin, joissa määritellään suuntaviivat työlle.

Norja toimii tällä hetkellä Haga-yhteistyön ja kokouksen puheenjohtajana. Puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain. Kokouksen päätteeksi puheenjohtajuus siirtyy Tanskalle.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Wivi-Ann Wagello-Sjölund, +358 295 488 640, wivi-ann.wagello-sjolund@intermin.fi

ministerin erityisavustaja Sami Kerman, p. +358 504 778 348, sami.kerman@intermin.fi