Takaisin

Piirinuohousjärjestelmä loppuu 30.6.2019

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 26.6.2019 10.39
Tiedote 48/2019

Nuohousuudistuksen siirtymäaika päättyy 30.6.2019. Viimeisetkin alueelliset piirinuohoussopimukset lakkaavat ja koko maassa siirrytään nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan.

Nuohouspalvelujen lainsäädäntö uudistui vuoden alussa. Muutos tarkoitti piirinuohousjärjestelmän loppumista koko maassa viimeistään siirtymäajan jälkeen. Kesäkuun loppuun asti piirinuohous on ollut vielä käytössä Kymenlaaksossa, Kainuussa ja Jokilaaksoissa sekä yhdeksän muun pelastuslaitoksen alueella osittain.

Nuohoustyötä saa tehdä vain nuohoojan ammattitutkinnon suorittanut henkilö. Vastuu tulisijan ja savuhormin säännöllisestä nuohouksesta on edelleen rakennuksen omistajalla ja haltijalla. Myös nuohouksen määrävälit säilyivät entisenä. Vakituiseen asumiseen käytetyissä rakennuksissa nuohous on tehtävä vuosittain, vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein.

Sisäministeriö seuraa uudistuksen vaikutuksia ja on asettanut nuohousuudistuksen seurantaryhmän. Seurantaryhmän tavoitteena on edistää nuohousuudistuksen toimeenpanoa sekä seurata ja arvioida muutosten vaikutuksia rakennusten paloturvallisuuteen ja nuohouspalveluihin.

Siirtymäaikana nuohouspalvelujen tarjonta ja saatavuus ei ole muuttunut merkittävästi. Pääosin entiset piirinuohoojat ovat jatkaneet vanhoilla alueillaan. Tilanne voi kuitenkin vaihdella paikkakuntakohtaisesti. On vielä liian aikaista arvioida uudistuksen vaikutuksia paloturvallisuuteen tai nuohouspalveluihin laajemmin.

Lisätietoa nuohouksesta

Lisätietoja:

yli-insinööri Jaana Rajakko, p. 0295 488 435, jaana.rajakko@intermin.fi  (26.6.)
pelastusneuvos Janne Koivukoski, p. 0295 488 420, janne.koivukoski@intermin.fi (27.6. alkaen)

Uusimmat