Tillbaka

Distriktssotningssystemet upphör den 30 juni 2019

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 26.6.2019 10.39
Pressmeddelande 48/2019

Övergångsperioden för sotningsreformen löper ut den 30 juni 2019. Också de sista regionala distriktssotningsavtalen upphör att gälla och man övergår till fritt utbud av sotningstjänster i hela landet.

Lagstiftningen om sotningstjänster reviderades från och med ingången av året. I praktiken innebar förändringen att distriktssotningssystemet skulle upphöra i hela landet senast vid utgången av övergångsperioden. Distriktssotningssystemet har fortfarande tillämpats i Kymmenedalen, Kajanaland och Älvdalarna samt delvis i nio andra räddningsområden.

Endast personer som avlagt yrkesexamen för sotare får utföra sotningsarbete. Ansvaret för att eldstäder och rökkanaler sotas regelbundet kvarstår hos byggnadens ägare och innehavare. Intervallerna mellan sotningarna ändrades inte heller. I byggnader som används för stadigvarande boende ska sotning utföras varje år, i fritidsbostäder med minst tre års mellanrum.

Inrikesministeriet följer upp reformens konsekvenser och har tillsatt en uppföljningsgrupp för sotningsreformen. Uppföljningsgruppens mål är att främja genomförandet av sotningsreformen samt följa upp och utvärdera hur förändringarna inverkar på byggnadernas brandsäkerhet och sotningstjänsterna.

Under övergångsperioden har utbudet av och tillgången på sotningstjänster inte förändrats avsevärt. Största delen av distriktssotarna har fortsatt inom sina gamla områden. Situationen kan dock variera från ort till ort. Än så länge är det för tidigt att i högre grad uppskatta reformens effekter på brandsäkerheten eller sotningstjänsterna.

Mer information om sotning

Ytterligare information:

Jaana Rajakko, överingenjör, tfn 0295 488 435, jaana.rajakko@intermin.fi (26.6)
Janne Koivukoski, räddningsråd, tfn 0295 488 420, janne.koivukoski@intermin.fi (fr.o.m. 27.6)

Det senaste