Takaisin

Pelastusviranomaisten tiedonsaantioikeudet paranemassa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 16.6.2016 14.08
Tiedote

Pelastusviranomaisten ja Hätäkeskuslaitoksen tiedonsaantioikeuksia muiden viranomaisten rekistereistä lisättäisiin operatiiviseen toimintaan liittyvissä asioissa. Lisäksi tarkennettaisiin säännöksiä, jotka koskevat pelastustoimen omissa rekistereissä olevien tietojen luovuttamista ja tallentamista. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle 16. kesäkuuta 2016.

Muutoksen tavoitteena on luoda edellytykset turvallisuusviranomaisten entistä tehokkaammalle yhteistyölle ja tiedonvaihdolle yli viranomaisrajojen sekä tietojen tarkoituksenmukaiselle ylläpitämiselle. Taustalla on uusi hätäkeskustietojärjestelmä, jonka käyttöönotto alkaa loppuvuodesta.

Samalla selkiytettäisiin Rajavartiolaitoksen asemaa viranomaisyhteistyössä. Rajavartiolaitos saisi oikeuden käyttää valtakunnallista hätäkeskustietojärjestelmää.

Tietojen käsittelijän ja käyttäjän vastuuta tiukennettaisiin. Lisäksi hätäkeskustietojärjestelmän käyttöön liittyviä käyttäjätietoja ja lokitietoja luovutettaisiin järjestelmää käyttäville viranomaisille valvontaa varten.

Nykyistä paremmat tiedonsaantioikeudet auttaisivat viranomaisia yhteisen tilannekuvan luomisessa. Pelastustoimessa muutoksilla lisättäisiin tehokkuutta vakavien onnettomuuksien ehkäisyssä ja toisaalta sattuneiden onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa.

Lisää muutoksen valmistelusta: www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/muut_lainvalmisteluhankkeet/tiedonsaantioikeus-_ja_rekisterisaannosten_tarkistaminen

Lisätietoja

tietoverkkojohtaja Pekka Tulokas, p. 0295 488450, etunimi.sukunimi@intermin.fi
hallitusneuvos Johanna Hakala, p. 0295 488452, etunimi.sukunimi@intermin.fi

Uusimmat