Tillbaka

Räddningsmyndigheternas rätt att få uppgifter förbättras

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2016 14.08
Pressmeddelande

Det föreslås att räddningsmyndigheternas och Nödcentralsverkets rätt att ur registren hos andra myndigheter få information när det gäller den operativa verksamheten ska utökas. Dessutom föreslås det att bestämmelserna om utlämnande och lagring av uppgifter i räddningsväsendets egna register ska preciseras. Regeringen lämnade en regeringsproposition om detta till riksdagen den 16 juni 2016.

Målet med ändringen är att skapa förutsättningar för ett ännu effektivare samarbete och informationsutbyte mellan säkerhetsmyndigheterna över myndighetsgränserna samt för ett ändamålsenligt upprätthållande av information. I bakgrunden ligger det nya nödcentralsdatasystemet som införs från och med slutet av året.

Samtidigt förtydligas Gränsbevakningsväsendets ställning inom myndighetssamarbetet. Avsikten är att Gränsbevakningsväsendet får rätt att använda det landsomfattande nödcentralsdatasystemet.

Ansvaret hos dem som behandlar och använder information skärps. Användaruppgifterna och logguppgifterna som gäller användningen av nödcentralsdatasystemet ska dessutom lämnas för övervakning till de myndigheter som använder systemet.

Bättre rätt att få uppgifter än hittills hjälper myndigheterna att skapa en gemensam lägesbild. Genom ändringarna ökar man i räddningsväsendet effektiviteten av att förebygga allvarliga olyckor och å andra sidan av att begränsa konsekvenserna av de olyckor som skett.

Läs mer om beredningen av ändringen: www.intermin.fi/sv/lagberedning/ovriga_lagberedningsprojekt/ratten_till_information_och_registerbestammelserna

Ytterligare information

Pekka Tulokas, direktör för IT-näten, tfn 0295 488450, fornamn.efternamn@intermin.fi
Johanna Hakala, regeringsråd, tfn 0295 488452, fornamn.efternamn@intermin.fi

Det senaste