Takaisin

Pelastustoiminnan tilannekuvatoimintaa ja johtamista selkiytetään uusilla asetuksilla

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 8.4.2024 10.39
Tiedote

Pelastustoiminnan johtamista ja tilannekuvatoimintaa tarkentavia asetuksia tuli voimaan 4.4.2024. Asetuksilla vastataan hallitusohjelman tavoitteisiin vahvistaa onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin varautumista ja käynnistää pelastusviranomaisten yhtenäiset johto- ja tilannekeskukset.

Sisäministeriön ja aluehallintovirastojen tehtäviä pelastustoimen tilannekuvatoiminnassa tarkennetaan täsmentämällä voimassa olevan pelastuslain mukaisia tehtäviä, vastuita ja toimintatapoja. Asetuksessa huomioidaan valtakunnallisen ja kansainvälisen pelastustoiminnan sekä väestönsuojelun tilannekuvatoiminta. Tavoitteena on, että muun muassa pelastustoimeen kohdistuvia muutoksia ja uhkia voitaisiin jatkossa tunnistaa aiempaa paremmin.

Tilannekuvan sisällön tulee jatkossa täyttää asetettu vähimmäisvaatimustaso. Tällä pyritään yhdenmukaistamaan valtakunnallista tilannekuvatoimintaa. Tavoitteena on parantaa pelastusviranomaisten pelastustoiminnan johtamista.

Helsingin kaupunki vastuussa pelastustoimen valtakunnallisista tilanne- ja johtokeskusjärjestelyistä

Hyvinvointialueet ja Helsinki vastaavat jatkossakin paikallisesti pelastustoiminnan johtamisesta ja tilannekuvatoiminnasta. Nyt voimaan tulevilla asetuksilla alueellinen tilanne- ja johtokeskusjärjestelyvastuu kootaan hyvinvointialueilta viidelle pelastustoiminnan yhteistyön järjestämisestä vastaavalle pelastuslaitokselle. Yhteistyön järjestämisestä vastaavat pelastuslaitokset ovat yhteistyöaluejaon mukaisesti viiden yliopistosairaalapaikkakunnan pelastuslaitokset. 

Pelastustoimen alueellista ja valtakunnallista tilannekuvaa ja johtokeskusjärjestelyjä ei ole tarpeen ylläpitää kaikilla hyvinvointialueilla. Hyvinvointialueiden pelastustoimen valtakunnallisesta tilannekuvasta, johtokeskusjärjestelyistä sekä muusta pelastustoiminnan valtakunnalliseen johtamiseen liittyvästä erityisvalmiudesta vastaa jatkossa Helsingin kaupunki.

− Laajojen, vaativien ja pitkäkestoisten pelastustoiminnan tehtävien määrä on vähäinen. Muun muassa kustannussyistä tällaisten pelastustoimen tehtävien alueellisen ja valtakunnallisen johtamisen valmiutta ei ole perusteltua ylläpitää jokaisella hyvinvointialueella, pelastusylitarkastaja Tommi Luhtaniemi sanoo.

Hyvinvointialueet osallistuvat Helsingin kaupungille valtakunnallisten sekä pelastustoiminnan yhteistyöstä vastaaville pelastuslaitoksille alueellisten tilanne- ja johtokeskusjärjestelyjen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. 

Lisäksi hyvinvointialueet osallistuvat kustannuksiin, joita Helsingin kaupungille tulee sille jo aiemmin asetuksella kootusta vastuusta järjestää erityisvalmius kansainvälisen avun vastaanottamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa valmiutta vastaanottaa ja koordinoida valtakunnallisesti Suomeen tulevaa kansainvälistä pelastustoimen apua.

Lisätiedot:
lainsäädäntöneuvos Annika Parsons, p. 0295 488 279, etunimi.sukunimi@gov.fi
pelastusylitarkastaja Tommi Luhtaniemi, p. 0295 488 387, etunimi.sukunimi@gov.fi

Orpon hallitusohjelma Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Uusimmat