Takaisin

Pelastustoimen valtakunnallinen ohjausjärjestelmä uudistetaan

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 26.2.2021 12.12
Tiedote 26/2021
Pelastajia tunnelissa.

Sisäministeriö on asettanut hankkeen pelastustoimen hallinnon uudistamiseksi. Hankkeella valmistaudutaan pelastustoimen uudistuksen toimeenpanoon kehittämällä valtakunnallista ohjausjärjestelmää vastaamaan pelastustoimen uudistuksen vaatimuksia. Tavoitteena on, että pelastustoimen järjestäminen siirtyisi kunnilta hyvinvointialueille hallitusti.

Hankkeessa valmistellaan pelastustoimen valtakunnallisen hallinto- ja ohjausjärjestelmän organisointi. Lisäksi hankkeen avulla tuetaan alueellisen valmistelun toimeenpanoa sekä valmistellaan hyvinvointialueiden toiminnan ja rahoituksen kehittämiseen liittyviä tehtäviä.

Tavoitteena on, että pelastustoimen ohjausjärjestelmä on riittävän tehokas turvaamaan pelastustoimen valtakunnallisen ja alueellisen palvelujärjestelmän toimivuuden pelastustoimen uudistuksen astuessa voimaan. 

Asetetulla hankkeella valmistaudutaan pelastustoimen uudistuksen toimeenpanoon

Pelastustoimen uudistuksessa pelastustoimen järjestämisvastuu siirrettäisiin kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille, jotka vastaisivat myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan. Pelastustoimi olisi kuitenkin jatkossakin erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala. 

Uudistuksella tavoitellaan entistä yhdenmukaisempien ja siten yhdenvertaisempien pelastustoimen palveluiden tuottamista koko maassa. Pelastustoimi voisi myös varautua nykyistä paremmin ennakoimattomiin uhkiin, harvinaisiin suuronnettomuuksiin, poikkeusoloihin tai luonnonkatastrofeihin koko maassa.

Hallituksen esitys on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä. Esityksen mukaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki järjestäisivät pelastustoimen palvelut omalla alueellaan vuoden 2023 alusta.

Lisätietoja
pelastusneuvos Janne Koivukoski, 0295 488 420, janne.koivukoski@intermin.fi
neuvotteleva virkamies Tiina Snellman, 0295 488 638, tiina.snellman@intermin.fi

Uusimmat