Tillbaka

Det riksomfattande systemet för styrning av räddningsväsendet reformeras

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 26.2.2021 12.12 | Publicerad på svenska 26.2.2021 kl. 14.24
Pressmeddelande 26/2021
Räddare i tunneln.

Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt för att reformera räddningsväsendets förvaltning. Genom projektet förbereder man sig på genomförandet av reformen av räddningsväsendet genom att utveckla det riksomfattande styrsystemet så att det motsvarar kraven för reformen av räddningsväsendet. Målet är att ordnandet av räddningsväsendet överförs kontrollerat från kommunerna till välfärdsområdena.

I projektet bereds organiseringen av det riksomfattande systemet för förvaltning och styrning av räddningsväsendet. Med hjälp av projektet stöds dessutom genomförandet av den regionala beredningen och bereds uppgifter i anslutning till utvecklingen av välfärdsområdenas verksamhet och finansiering.

Målet är att systemet för styrning av räddningsväsendet ska vara tillräckligt effektivt för att säkerställa att det riksomfattande och regionala servicesystemet inom räddningsväsendet fungerar när reformen av räddningsväsendet träder i kraft. 

Genom projektet förbereder man sig på genomförandet av reformen av räddningsväsendet 

I samband med reformen av räddningsväsendet överförs ansvaret för att ordna räddningsväsendet från kommunerna och samkommunerna till välfärdsområdena och Helsingfors stad, som likaså ansvarar för ordnandet av social- och hälsovården inom sina områden. Räddningsväsendet ska dock även i fortsättningen vara en separat sektor som fungerar parallellt med social- och hälsovårdsväsendet.

Syftet med reformen är att producera allt enhetligare och på så sätt mer likvärdiga tjänster inom räddningsväsendet i hela landet. Räddningsväsendet kan också bättre än för närvarande förbereda sig på oförutsedda hot, sällsynta storolyckor, undantagsförhållanden eller naturkatastrofer i hela landet.

En regeringsproposition om detta är för närvarande under behandling i riksdagen. Enligt propositionen ska välfärdsområdena och Helsingfors stad ordna räddningsväsendets tjänster inom sina områden från och med ingången av 2023.

Ytterligare information
Janne Koivukoski, räddningsråd, 0295 488 420, janne.koivukoski@intermin.fi
Tiina Snellman, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 638, tiina.snellman@intermin.fi

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.2.2024 13:52
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.1.2024 14:18
Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.1.2024 15:00