Takaisin

Pelastustoimen uudistukseen tähtäävä valmistelu käynnistyi

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2015 9.47 | Julkaistu suomeksi 9.2.2017 klo 16.10
Tiedote

Sisäministeriö on asettanut hankkeen kehittämään pelastustointa. Tällä hetkellä pelastustoimi on kuntien lakisääteistä yhteistoimintaa, jota hoitaa 22 alueellista pelastuslaitosta. Hallitus linjasi aiemmin syksyllä, että pelastustoimi siirtyy vuoden 2019 alusta perustettavien uusien itsehallinnollisten alueiden järjestettäväksi ottaen kuitenkin huomioon mahdolliset tarpeet järjestää itsehallintoaluetta laajempaa aluetta ja väestöpohjaa vaativat tehtävät laajemmalla alueella.

Hallitusohjelman mukaan pelastustoiminnan ja varautumisen valtakunnallista johtamista, suunnittelua, ohjausta, valvontaa ja koordinaatiota vahvistetaan ja parannetaan. Se edellyttää, että pelastustoimi ja sen ohjausjärjestelmä uudistetaan sote-alueiden kanssa yhdenmukaisen aluejaon ja järjestämismallin mukaisesti. Pelastustoimi hoitaa suuren osan kiireellisistä ensihoitotehtävistä, joten sillä on tiivis kytkös sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen.

Valtakunnallinen pelastustoimen uudistushanke on sisäministeriön ja pelastuslaitosten yhteinen. Hanke jakautuu neljään osahankkeeseen: 1) lakihanke, 2) yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa, 3) pelastustoimen kehittäminen sekä 4) henkilöstö, talous ja tietojärjestelmät. Osahankkeita valmistellaan työryhmissä, joissa esimerkiksi sopimuspalokunnat ja henkilöstöjärjestöt ovat mukana. Hankkeen toimikausi on 15.12.2015–31.12.2018.

Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii sisäministeriön pelastusylijohtaja Esko Koskinen ja sen jäseniksi nimitetään muun muassa kaksi pelastusjohtajaa sekä Suomen Kuntaliiton edustaja.

Pelastustoimen uudistus: http://www.intermin.fi/fi/kehittamishankkeet/pelastustoimen_uudistus

Lisätietoja

pelastusylijohtaja Esko Koskinen, p. 0295 418840, etunimi.sukunimi@intermin.fi
pelastusylitarkastaja Taito Vainio (hankejohtaja), p. 0295 488423, etunimi.sukunimi@intermin.fi

Uusimmat