Takaisin

Pelastustoimen sukellus- ja pintapelastustoiminnan ohje on uudistettu

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 12.9.2023 10.30
Tiedote
Pelastajia menossa sisälle rakennukseen.

Sisäministeriö on uudistanut pelastustoimen sukellus- ja pintapelastustoiminnan ohjeen. Uudistetun ohjeen tavoitteena on taata mahdollisimman turvalliset työolosuhteet pelastustoimen sukellustehtävissä.

Kun pelastustoimen tehtävä alkaa, tulee aina arvioida, minkälaisilla työskentelytavoilla tehtävä voidaan hoitaa mahdollisimman turvallisesti ja tehokkaasti. Uusi ohje edistää pelastustoiminnan turvallisuutta sekä yhdenmukaistaa ohjeessa käsiteltävää pelastustoimintaa, sen harjoittelua ja tehtävien edellyttämää riittävää osaamista.

Uudistamisen taustalla on monta syytä

Nyt julkaistu valtakunnallinen ohje antaa puitteet pelastuslaitosten tuottamaan sukellus- ja pintapelastustoimintaan tukitoimintoineen. Mikäli alueella olevat uhat edellyttävät uutta ohjetta yksityiskohtaisempia järjestelyjä, tulee pelastuslaitoksen laatia täydentävät ohjeet.

-    Pelastustoimen savusukellus, kemikaalisukellus, vesisukellus ja pintapelastus ovat usein vaativia tehtäviä, aloittaa sisäministeriön erityisasiantuntija Tommi Luhtaniemi ja jatkaa:
-    Jo pelkästään määritelmiä on päivitetty ohjeeseen, kuten esimerkiksi savusukellus ja pintapelastaminen, tai tilalle on tullut kokonaan uusia määritelmiä, kuten sortumavaarallinen alue. Näiden lisäksi muun muassa vaara-aluemäärittely yhdenmukaistuu, Luhtaniemi listaa.

Turvallisen ja tehokkaan työskentelyn edellytyksiä ovat tehtävän mukainen koulutus, osaaminen, toimintakyky ja terveydentila. Myös pelastustehtävien tukitehtävissä työskentelevillä tulee olla riittävä osaaminen ja toimintakyky tehtävänsä hoitamiseen.

Osaamisen osoittaminen harjoitusmäärien sijaan

-    Olemme määritelleet pelastushenkilöstön työskentelyn edellytykset ohjeen mukaisissa pelastustehtävissä ja korostaneet muun muassa riskien arviointia ja oikean pelastusmenetelmän valintaa. Osaaminen ja sen osoittaminen on tullut harjoitusmäärien tilalle. Osaamisvaatimukset ja osaamisen varmistaminen on erityisen tärkeää kaikille pelastustehtäviin osallistuville, painottaa hätäkeskusylitarkastaja Rami Ruuska sisäministeriöstä. 

Osaamisella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka koostuu muun muassa tiedoista, taidoista ja asenteista. Ohjeen liitteessä on kuvattu tarkemmin, minkälaista osaamista pelastustehtävillä työskenteleminen edellyttää. Ohje pelastustoimen sukellus- ja pintapelastustoimintaan.

Lisätietoja:
Rami Ruuska
Hätäkeskusylitarkastaja
etunimi.sukunimi@gov.fi
+358 295 488 424

Tommi Luhtaniemi
Erityisasiantuntija 
etunimi.sukunimi@gov.fi
+358 295 488 387
 

Uusimmat