Takaisin

Pelastustoimen strategiset tavoitteet tukevat hyvinvointialueiden strategiatyötä

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 23.2.2022 14.45
Uutinen

Sisäministeriö käynnisti syksyllä 2021 pelastustoimen valtakunnallisten strategisten tavoitteiden valmistelutyön. Strategisissa tavoitteissa esitetään hyvinvointialueiden pelastustoimen tavoitteet, valtakunnallisesti merkittävät palvelujen uudistus- ja kehittämistavoitteet sekä linjataan lainsäädännön ja suorituskyvyn kehittämisen suuntaviivat. Tavoitteet ohjaavat pelastustoimen valtakunnallista sekä hyvinvointialueella tapahtuvaa kehittämistä ja palvelutasopäätöksen valmistelua. Tavoitteet ovat hyödynnettävissä myös hyvinvointialueiden strategiatyössä.

Strategiset tavoitteet valmistellaan pelastustoimen viranomaisten ja järjestöjen yhteistyönä. Valmistelu toteutetaan kokouskäsittelyin sekä työpajoissa. Ensimmäinen työpaja järjestettiin tammikuussa 2022. Toinen työpaja järjestetään 4.3., minkä jälkeen asiakirjaluonnos toimitetaan lausuntokierrokselle. Tavoitteena on, että valtioneuvosto vahvistaisi valtakunnalliset strategiset tavoitteet pelastustoimen järjestämiselle syksyllä 2022.

Strategiatyö perustuu pelastustoimen järjestämislakiin. Sen mukaan valtioneuvosto vahvistaa valtakunnalliset strategiset tavoitteet joka neljäs vuosi. Tavoitteiden tulee vastata kansallisia, alueellisia sekä paikallisia tarpeita, onnettomuusuhkia ja muita uhkia. Tavoitteiden tarkoituksena on varmistaa, että pelastuslain mukaiset pelastustoimen palvelut voidaan järjestää laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti kaikkialla Suomessa. 

Lisätiedot:

neuvotteleva virkamies Tiina Snellman, p. 0295 488 638, tiina.snellman@govsec.fi