Takaisin

Pelastustoimen järjestämislakiluonnos lausunnolle

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 1.9.2016 12.57 | Julkaistu suomeksi 9.2.2017 klo 15.19
Tiedote

Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen pelastustoimen järjestämislaiksi. Järjestämislaissa säädettäisiin muun muassa pelastuslaitosten määrästä ja pelastustoimen ohjausjärjestelmästä, kehittämisestä ja valvonnasta. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2019 alusta samaan aikaan sote- ja maakuntauudistuksen kanssa.

Lakiluonnoksen mukaan pelastustoimen järjestäisivät jatkossa samat viisi yliopistollista keskussairaalaa ylläpitävää maakuntaa, jotka vastaavat ensihoidon järjestämisestä. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että Suomessa on vuoden 2019 alusta alkaen viisi maakunnallista pelastuslaitosta: Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Pelastuslaitosten määrä ei vaikuta paloasemien määrään vaan pelastustoimi on jatkossakin lähipalvelu.

Koska pelastuslaitokset siirtyvät kunnilta maakunnille, niiden rahoitus tulisi jatkossa valtion budjetista. Järjestämislakiluonnoksen mukaan nykyisten pelastuslaitosten henkilöstö siirtyisi vanhoina työntekijöinä nykyisin ehdoin (vuoden 2020 loppuun saakka) maakuntien palvelukseen. Kuntien omistamat kiinteistöt jäisivät kuntien omistukseen ja nykyisten lakisääteisten kuntayhtymien omaisuus siirtyisi maakunnille. Pelastustoimen kalusto siirtyisi maakuntien omistukseen. Nykyiset vuokrasopimukset siirtyisivät nykyisin ehdoin kunnilta maakunnille vähintään kolmeksi vuodeksi.

Pelastustoimen järjestämislakiluonnos noudattaa sote- ja maakuntauudistuksessa tehtyjä ratkaisuja. Luonnokset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi sekä maakuntalaiksi ovat samaan aikaan lausuntokierroksella, ja niihin tehtävät muutokset voivat vaikuttaa myös pelastustoimen järjestämislakiesitykseen.

Nyt lausunnolle lähtenyt lakiluonnos on virkamiesesitys. Lausuntokierros päättyy 11.11.2016. Tämän jälkeen hallitus päättää lopullisesta esityksestä ja antaa sen eduskunnalle. Pelastustoimen varsinaisen sisältölain eli pelastuslain uudistaminen aloitetaan syyskuussa ja valmistelun tavoitteena on, että pelastuslakiesitys lähtisi lausunnolle elokuussa 2017.

Luonnos pelastustoimen järjestämislaiksi 1.9.2016: http://www.intermin.fi/download/69616_HE_LUONNOS_LAIKSI_PELASTUSTOIMEN_JARJESTAMISESTA_310816.pdf?eec80bd64cd2d388
Lausuntopyyntö 1.9.2016: www.intermin.fi/download/69615_Lausuntopyynto_010916.pdf?31ddffd54cd2d388

Lue lisää pelastustoimen uudistuksesta:
www.intermin.fi/fi/kehittamishankkeet/pelastustoimen_uudistus

Lisätietoja

kansliapäällikkö Päivi Nerg, p. 050 4561012, etunimi.sukunimi@intermin.fi
pelastusylijohtaja Esko Koskinen, p. 0295 418840, etunimi.sukunimi@intermin.fi
hankejohtaja Taito Vainio, p. 0295 488 423, etunimi.sukunimi@intermin.fi

Uusimmat