Takaisin

Pelastustoimen järjestäminen siirtyy perustettaville hyvinvointialueille

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 23.6.2021 14.18
Tiedote 78/2021

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta 23. kesäkuuta. Hyvinvointialueet perustetaan mahdollisimman pian lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Lait tulevat voimaan porrastetusti, osa 1. heinäkuuta 2021 ja viimeiset 1. tammikuuta 2023.

-Pelastustoimen uudistuksella tavoitellaan entistä yhdenmukaisempia pelastustoimen palveluita koko maassa ja tiivistä yhteistyötä ensihoitopalveluiden tuottamisessa. Kyse on ihmisten elintärkeistä lähipalveluista ja uudistus on siksi tarpeellinen ja tärkeä, sanoo sisäministeri Maria Ohisalo.

Pelastustoimen tehtävät hyvinvointialueiden vastuulle

Pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2023 alusta hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille, jotka vastaisivat myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan. Pelastustoimen tehtävät ovat tällä hetkellä kuntien ja kuntayhtymien vastuulla.

- Uudistuksella varmistetaan pelastustoimen mahdollisuus kehittyä muuttuvan toimintaympäristön ja sen uhkien mukaisesti. Tavoitteena on parantaa pelastustoimen palveluja sen kaikissa tehtävissä  valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti, toteaa pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka.

Pelastustoimen lähipalvelut ja kattava paloasemaverkko turvataan koko maassa vähintään nykyisen tasoisina. Palvelujen tuottamisessa voidaan nykyiseen tapaan käyttää apuna sopimuspalokuntia. Sopimuspalokuntien palokuntasopimukset siirtyvät nykyisin ehdoin alueen pelastustoimilta hyvinvointialueille.

Uudistuksen myötä pelastustoimen koko henkilöstö siirtyy nykyisin ehdoin hyvinvointialueiden palvelukseen vuoden 2023 alusta. Myös pelastustoimen kalusto siirtyy hyvinvointialueiden omistukseen.

Kuntien ja sopimuspalokuntien omistamat kiinteistöt jäävät niiden omistukseen ja paloasemien nykyiset vuokrasopimukset siirtyvät nykyisin ehdoin hyvinvointialueille. Nykyisten lakisääteisten kuntayhtymien omaisuus siirtyy hyvinvointialueille.

Pelastustoimen uudistus on osa sote-uudistusta. Pelastustoimi on kuitenkin jatkossakin erillinen, sosiaali- ja terveystoimen kanssa rinnakkainen toimiala. Pelastuslaitokset voivat jatkossakin hoitaa pelastustoimen ohella myös ensihoito- ja ensivastetehtäviä. Tällä hetkellä pelastuslaitokset hoitavat vuosittain noin 500 000 ensihoitotehtävää. Yhteistyöllä turvataan jatkossakin kustannustehokkaat ja laadukkaat ensihoitopalvelut koko maassa.

Vahvempi valtakunnallinen ohjaus mahdollistaa yhdenvertaisemmat ja yhdenmukaisemmat pelastustoimen palvelut

Uudistuksen myötä valtion strateginen ohjaus pelastustoimessa vahvistuu. Vahvempi valtakunnallinen ohjaus takaa entistä yhdenmukaisemmat palvelut eri puolilla Suomea. Tavoitteena on myös kehittää pelastustoimen toimintaa valtakunnallisena järjestelmänä.

Valtion ohjaus toteutetaan niin, että valtioneuvosto vahvistaa pelastustoimen valtakunnalliset strategiset tavoitteet. Valtioneuvosto voi myös päättää joidenkin pelastustoimen erityistehtävien kokoamisesta yhden tai useamman hyvinvointialueen hoidettavaksi. Jokainen hyvinvointialue järjestää kuitenkin keskeiset pelastustoimen palvelut alueellaan.

Sisäministeriö ohjaa hyvinvointialueiden ja Helsingin pelastustoimen järjestämistä. Hyvinvointialueiden ja sisäministeriön välillä käydään vuosittain pelastustoimen järjestämistä koskevat ohjausneuvottelut. Lisäksi sisäministeriön yhteyteen perustetaan pelastustoimen neuvottelukunta, johon osallistuvat hyvinvointialueiden ohjauksesta vastaavat ministeriöt sekä hyvinvointialueet.

Hyvinvointialueen suorilla vaaleilla valittava aluevaltuusto päättää pelastustoimen palvelutasosta, jonka tulee vastata kansallisia, alueellisia ja paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Aluehallintovirastot arvioivat pelastustoimen palvelutason ja rahoituksen riittävyyttä sekä vastaavat pelastustoimen laillisuusvalvonnasta.

Lisätietoja:
pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka, p. 0295 488 400, etunimi.sukunimi@intermin.fi
hallitusneuvos Ilpo Helismaa, p. 0295 488 422, etunimi.sukunimi@intermin.fi
erityisavustaja Milja Henttonen (ministeri Ohisalon haastattelupyynnöt), p. 050 599 3094, etunimi.sukunimi@vnk.fi

Uusimmat