Takaisin

Pelastustoimelle valmisteilla toimintaohjelma onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 4.2.2019 12.36
Tiedote 7/2019
paloauto

Sisäministeriö on 28. tammikuuta asettanut hankkeen, jonka tarkoituksena on valmistella toimintaohjelma pelastustoimen onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn. Toimintaohjelman on tarkoitus määritellä työlle kansalliset tavoitteet ja tehdä onnettomuuksien ennaltaehkäisystä yhä vahvemmin osa pelastustoimen kaikkea toimintaa.

Nyt asetettu hanke on jatkoa pelastustoimen uudistushankkeelle. Työssä otetaan huomioon ne ehdotukset, joita onnettomuuksien ehkäisyn yhdenmukaistamisen työryhmä on raportissaan esittänyt.

Hankkeen aikana luodaan pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn strateginen toimintaohjelma. Kantavina teemoina toimintaohjelmassa ovat asiakaslähtöisyys sekä ilmiöperustainen kehitystyö ja palvelutuotanto. Asiakaslähtöisyydessä on kysymys siitä, että ollaan aidosti kiinnostuneita ihmisten ja yhteisöjen tarpeista turvallisuuden kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Toimintaohjelma valmistellaan yhteistyössä pelastuslaitosten, järjestöjen ja toimialan eri sidosryhmien kanssa. Toimintaohjelmassa painotetaan onnettomuuksien ehkäisyn sisällön ohjaamista, johon kuuluvat yhteiset vaikuttavuus- ja muutostavoitteet, onnettomuuksien ehkäisyn integraatio laajemmalle pelastustoimen palvelutuotantoon sekä uudenlainen tulevaisuuden yhteistyön hahmottaminen.

Hankkeella halutaan myös edistää lainsäädännön toimeenpanemista ja yhdenmukaista soveltamista, sekä pyritään tunnistamaan jatkokehittämistarpeita pelastustoimialan onnettomuuksien ehkäisyssä.

Tarpeisiin pohjautuvassa työssä kohdistetaan resursseja tarkoituksenmukaisemmin ja tehokkaammin. Tällöin onnettomuuksien ennaltaehkäisytyö tuntuu merkityksellisemmältä ja siinä voidaan saavuttaa huomattavasti parempi yhteiskunnallinen vaikuttavuus.

- Lisäksi hankkeen aikana päätetään seurantamekanismista, jolla on tarkoitus varmistaa, että toimintaohjelma elää paremmin ajassa ja reagoi herkemmin arjessa esiintyviin ilmiöihin, kertoo pelastusylitarkastaja Jari Lepistö.

Ennaltaehkäisyn toimintaohjelma valmistellaan lähtökohtaisesti 4-5 vuodelle. Hankkeen toimikausi on 1.2.2019-31.7.2019.

Lisätietoja:

pelastusylitarkastaja Jari Lepistö, p. 0295 488 218, jari.lepisto@intermin.fi

Uusimmat