Takaisin

Pelastusopiston opiskelijoiden opintososiaalisiin etuihin suunnitellaan muutoksia

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 4.2.2013 14.30
Tiedote

Sisäministeriö on asettanut hankkeen, jossa ehdotetaan muutettavaksi Pelastusopiston opiskelijoiden opintososiaalisia etuja. Hankkeen taustalla ovat opintososiaalisten etujen yhdenmukaistaminen muiden oppilaitosten opiskelijoiden kanssa ja taloudellisten säästöjen saavuttaminen. Opiskelijoilta poistuisivat maksuton ruokailu ja maksuton asuminen Pelastusopiston asuntolassa, jolloin he kuitenkin tulisivat vastaavasti esimerkiksi asumislisän piiriin.

Hankkeessa muutettaisiin Pelastusopistosta annettua lakia. Hankkeen valmistelussa huomioidaan opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteilla oleva opintotukilainsäädännön muuttaminen.

Hankkeen toimikausi on 15.2.2013-31.12.2013. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2013.
Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Esko Koskinen sisäministeriöstä.

Hankkeen asettamispäätös on saatavilla osoitteessa:

http://www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/pelastusopiston_opiskelijoiden_edut

Lisätietoja: pelastusylitarkastaja Veli-Pekka Hautamäki, 071 878 8419Uusimmat