Gå till aktuellt

Ändringar planeras i de studiesociala förmånerna för studerande vid Räddningsinstitutet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 4.2.2013 14.30
Pressmeddelande

Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt där man föreslår att de studiesociala förmånerna för dem som studerar vid Räddningsinstitutet ändras. Utgångspunkten för projektet är att samordna de studiesociala förmånerna för de studerande vid Räddningsinstitutet med förmånerna för studerande vid andra läroanstalter samt att nå ekonomiska besparingar. Avsikten är att de studerande inte längre ska få avgiftsfria måltider och avgiftsfri inkvartering i Räddningsinstitutets internat, men likväl kommer de att omfattas av t.ex. bostadstillägget.

Inom projektet föreslås en ändring av lagen om Räddningsinstitutet. I beredningen av projektet beaktas den ändring av studiestödslagstiftningen som håller på att beredas vid undervisnings- och kulturministeriet.

Projektets mandat är den 15 februari 2013 till den 31 december 2013. Avsikten är att en regeringsproposition om detta överlämnas till riksdagen hösten 2013.

Ordförande för projektets styrgrupp är regeringsrådet Esko Koskinen från inrikesministeriet.

Beslutet om tillsättande av projektet finns på webben:
http://www.intermin.fi/sv/lagberedning/formanerna_for_studerande_vid_raddningsinstitutet

Ytterligare information: Veli-Pekka Hautamäki, räddningsöverinspektör, 071 878 8419
 

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministerietkommunikationsministeriet Räddningsväsendet, 7.12.2022 6:59
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 2.12.2022 13:57
Pressmeddelande
Pressmeddelande
arbets- och näringsministerietinrikesministeriet Räddningsväsendet, 30.11.2022 16:04