Takaisin

Pelastuslaitokset ensimmäisellä sijalla julkisorganisaatioiden luottamusta ja mainetta mittaavassa tutkimuksessa

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2020 11.21
Uutinen
Pelastajia.

Pelastuslaitoksilla on julkishallinnon organisaatioista paras maine jo toista vuotta peräkkäin, selviää T-Median toteuttamasta Luottamus & Maine -tutkimuksesta. Kansalaisilla on positiivinen mielikuva erityisesti pelastuslaitosten palveluista.

Myös Hätäkeskuslaitoksen toimintaa arvostetaan. Hätäkeskuslaitos sijoittui mainetutkimuksessa kolmanneksi. Toisella sijalla oli Ilmatieteen laitos.

T-Median mainetutkimuksessa kansalaisia pyydettiin kertomaan mielikuvansa organisaatioiden hallinnosta, taloudesta, johdosta, innovaatioista, vuorovaikutuksesta, palveluista, organisaatioista työpaikkana ja vastuullisuudesta. Vastaajat arvioivat kutakin osa-aluetta asteikolla 1–5, ja vastausten keskiarvosta muodostettiin organisaatioille kokonaismaineluku. Mukana tutkimuksessa oli 74 julkisorganisaatiota.

Pelastuslaitosten osalta kansalaisia pyydettiin arvioimaan oman alueensa pelastuslaitosta. 

Kokonaisarvosanaksi kansalaiset antoivat pelastuslaitoksille 3.96. Positiivisin mielikuva kansalaisilla oli pelastuslaitosten palveluista (4.38). Heikoimmin kansalaiset arvioivat taloutta (3.65).

– Tutkimuksen tulos kertoo hyvää pelastustoimen arvojen toteutumisesta. Inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavasti ovat arvoja, mutta myös valintoja ja tekoja, joita pelastuslaitoksiemme henkilöstö ja sopimuspalokunnat tekevät joka päivä. On tärkeää, että hädän hetkellä voimme luottaa saavamme nopeasti apua omalta pelastuslaitokseltamme, toteaa pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka.

Tunnetuimpien 25 julkisorganisaation mainekeskiarvo oli 3.34. Pelastuslaitosten tulos parani hieman viime vuodesta, sillä vuonna 2019 pelastuslaitosten kokonaismaineluvuksi muodostui 3.93.

Kansalaisilla paras mielikuva Hätäkeskuslaitoksen palveluista ja vastuullisuudesta

Hätäkeskuslaitos sijoittui kolmanneksi mainearvosanalla 3,84. Parhaimmat mielikuvat kansalaisilla oli Hätäkeskuslaitoksen palveluista (4,23) ja vastuullisuudesta (4.09). Heikoimmin vastaajat arvioivat Hätäkeskuslaitoksen innovaatioita (3.55). Tulos kuitenkin parani viime vuodesta, sillä vuonna 2019 maineluku Hätäkeskuksen innovaatioiden osalta oli 3,41.

– Tulos on vahva kiitos ja luottamuksen osoitus Hätäkeskuslaitoksen henkilöstön työlle. Tulos kertoo, että kansalaiset kokevat Hätäkeskuslaitoksen palvelut korkealaatuisina, sanoo pelastusylijohtaja Kohvakka.

Tutkimuksen taustaa

T-Median julkishallinnon organisaatioiden mainetta ja Suomen kansalaisten julkishallintoa kohtaan osoittamaa luottamusta mittaava tutkimus toteutettiin tänä vuonna kolmatta kertaa. Luottamus & Maine -tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin sähköisellä kyselylomakkeella 2.10.–29.10.2020. Tutkimukseen osallistui 8 057 mannersuomalaista, jotka olivat iältään 15–65-vuotiaita.

Lisätietoja:

pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka, kimmo.kohvakka@intermin.fi, 0295 488 400
T-Median toimitusjohtaja Harri Leinikka, harri.leinikka@t-media.fi, 040 505 5001 (kysymykset tutkimuksesta)

Uusimmat

Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 23.2.2024 13:52
viestinnän erityisasiantuntija Ansa Jokiranta Kolumni
erityisasiantuntija Mikko Hiltunen Kolumni
sisäministeriö Pelastustoimi, 26.1.2024 10:09
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 25.1.2024 14:18