Tillbaka

Räddningsverken kom på första plats i en undersökning som mäter offentliga organisationers förtroende och anseende

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 15.12.2020 11.21
Nyhet
Räddare.

T-Medias undersökning Luottamus&Maine visar att räddningsverken har det bästa anseendet bland organisationerna inom den offentliga förvaltningen redan för andra året i rad. Allmänheten har en positiv bild särskilt av räddningsverkens tjänster.

Även Nödcentralsverkets verksamhet uppskattas. Nödcentralsverket placerade sig på tredje plats i undersökningen. Meteorologiska institutet intog andra plats. 

I T-Medias undersökning  fick svarspersonerna berätta sin uppfattning om organisationernas förvaltning, ekonomi, ledning, innovationer, interaktion, tjänster och ansvarsfullhet samt om organisationen som arbetsplats. Svarspersonerna bedömde varje delområde på skalan 1–5. Medeltalet av svaren gav ett helhetsvitsord för organisationernas anseende. I undersökningen deltog 74 offentliga organisationer.

I undersökningen fick svarspersonerna bedöma det lokala räddningsverket. Räddningsverken fick helhetsvitsordet 3.96. Den  positivaste bilden hade svarspersonerna av räddningsverkens tjänster (4.38), medan ekonomin fick det sämsta vitsordet (3.65).

– Resultatet av undersökningen visar att vi har lyckats förverkliga räddningsväsendets värderingar väl. Mänsklighet, professionalitet och tillförlitlighet är värderingar, men också val och handlingar som våra räddningsverk och avtalsbrandkårer gör varje dag. Det är viktigt att när vi befinner oss i nöd kan vi lita på att vi snabbt får hjälp av vårt eget räddningsverk, konstaterar räddningsöverdirektör Kimmo Kohvakka.

Det genomsnittliga vitsordet för anseende för de 25 mest kända offentliga organisationerna var 3.34. Räddningsverkens resultat förbättrades något jämfört med fjolårets 3.93. 

Allmänheten har den positivaste bilden av Nödcentralverkets tjänster och ansvarsfullhet

Nödcentralsverket intog tredje plats med vitsordet 3,84. Den positivaste bilden hade svarspersonerna av Nödcentralsverkets tjänster (4,23) och ansvarsfullhet (4.09). Innovationer fick det sämsta vitsordet (3.55), vilket var dock bättre än i fjol då vitsordet var 3,41.

– Resultatet är ett tecken på tacksamhet och förtroende för Nödcentralsverkens arbete. Resultatet visar att allmänheten upplever att Nödcentralsverkens tjänster håller hög kvalitet, säger räddningsöverdirektör Kohvakka.

Bakgrund till undersökningen

T-Medias undersökning som mäter offentliga organisationers anseende och finländarnas förtroende för den offentliga förvaltningen genomfördes för tredje gången i år. Datainsamlingen för undersökningen Luottamus & Maine gjordes genom en elektronisk enkät 2–29.10.2020. I undersökningen deltog 8 057 fastlandsfinländare i åldern 15–65 år.

Ytterligare information:

Kimmo Kohvakka, räddningsöverdirektör, kimmo.kohvakka@intermin.fi, tfn 0295 488 400
Harri Leinikka, verkställande direktör, T-Media, harri.leinikka@t-media.fi, tfn 040 505 5001 (frågor om undersökningen)

Det senaste