Ajankohtaisiin

Pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muutoksia koskeva esitys lausunnoille

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 8.4.2022 9.02
Tiedote

Sisäministeriö on lähettänyt lausunnolle esitysluonnoksen pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muutoksista. Lausuntokierros kestää 20.5.2022 asti.

Pelastustoiminnan johtaminen ja yhteistyö alueellisesti sekä valtakunnallisesti

Pelastuslakiin ehdotetaan lisättäviksi säädökset pelastustoiminnan yhteistyöalueella tapahtuvasta pelastustoiminnan johtamisesta, avun antamisesta sekä valtakunnallisesta johtamisesta ja suunnittelusta.

Pelastustoiminnan johtajan toimivaltuuksia ehdotetaan muutettavaksi siten, että niitä voitaisiin käyttää jo ennen onnettomuutta, jos onnettomuusuhka on ilmeinen. Pelastustoiminnan tilannekuvatoimintaa, ja sitä koskevia tiedonsaantioikeuksia, ehdotetaan täsmennettäviksi.

Paloturvallisuus ja muut asiat

Pelastuslakiin ehdotetaan muutoksia asuntojen palovaroittimien hankinta- ja kunnossapitovelvollisuuteen. Lisäksi pelastuslaitoksen valvontatehtäviä koskevaa sääntelyä ehdotetaan täsmennettäväksi.

Esityksellä lisättäisiin lakiin myös säännökset siviilivalmiusneuvottelukunnasta. 

Toisessa EU- tai ETA-maassa hankitun ammattipätevyyden hyödyntäminen

Pelastusopistosta annettua lakia ehdotetaan muutettaviksi siten, että Pelastusopisto voisi päättää toisessa EU- tai ETA-valtiossa hankitun ammattipätevyyden hyväksymisestä Suomessa. Hyväksytty ammattipätevyys mahdollistaisi toimimisen joko pelastuslaitoksen päätoimisen miehistön, alipäällystön ja päällystön virassa tai tehtävässä, nuohoojana tai hätäkeskuspäivystäjänä. 

Ehdotetut muutokset tulisivat voimaan vuoden 2024 alussa. 

Lisätiedot:
hallitusneuvos Ilpo Helismaa, p. 0295 488 422, ilpo.helismaa@govsec.fi

Uusimmat

Kimmo Kohvakka. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 21.9.2023 14:32
Kolumni
Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 14.9.2023 9:06
Pelastajia menossa sisälle rakennukseen. Tiedote
sisäministeriö Pelastustoimi, 12.9.2023 10:30